Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Ime zdravilaTadalafil Generics
ATC kodaG04BE08
Substancatadalafil
ProizvajalecMYLAN S.A.S

1.IME ZDRAVILA

Tadalafil Generics 20 mg filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 20 mg tadalafila.

Pomožna snov z znanim učinkom:

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 237,9 mg laktoze (234,5 mg v obliki brezvodne laktoze in 3,4 mg v obliki monohidrata).

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta

Bele, okrogle, na obeh straneh izbočene, filmsko obložene tablete z zaobljenimi robovi (premera približno 10,7 mm) z vtisnjenim znakom “M” na eni strani ter znakom “TA20” na drugi strani.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Tadalafil Generics je indicirano za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (PAH) v II. in

III. funkcijskem razredu po razvrstitvi SZO pri odraslih, za izboljšanje sposobnosti za telesno obremenitev (glejte poglavje 5.1).

Učinkovitost je bila dokazana pri idiopatski pljučni arterijski hipertenziji (IPAH) in PAH, povezani s sistemsko boleznijo veziva.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Zdravljenje sme uvesti in nadzorovati le zdravnik, ki ima izkušnje z zdravljenjem PAH.

Odmerjanje

Priporočeni odmerek je 40 mg (2 x 20 mg) enkrat na dan, zaužit s hrano ali brez nje.

Starostniki

Odmerka pri starejših bolnikih ni potrebno prilagajati.

Ledvična okvara:

Pri bolnikih z blago do zmerno ledvično okvaro je priporočen začetni odmerek 20 mg enkrat na dan.

Odmerek se lahko zviša na 40 mg enkrat na dan, odvisno od učinkovitosti in prenosljivosti pri posamezniku. Pri bolnikih s hudo ledvično okvaro uporaba tadalafila ni priporočljiva (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Okvara jeter:

Zaradi malo kliničnih izkušenj pri bolnikih z blago do zmerno cirozo jeter (razred A in B po Child- Pughu) po dajanju enkratnega odmerka 10 mg se lahko premisli o začetnem odmerku 20 mg enkrat dnevno. Če se bolniku predpiše tadalafil, mora zdravnik, ki je bolniku tadalafil predpisal, skrbno ovrednoti razmerje med koristmi in tveganjem pri posamezniku. Študije na bolnikih s hudo cirozo

jeter (razred C po Child-Pughu) niso bile opravljene, zato pri teh bolnikih uporaba tadalafila ni priporočljiva (glejte poglavji 4.4 in 5.2).

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost tadalafila pri posameznikih, starih manj kot 18 let, še ni bila dokazana. Podatki niso na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Tadalafil Generics je za peroralno uporabo.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Akutni srčni infarkt v zadnjih 90 dneh.

Huda hipotenzija (< 90/50 mm Hg)

-V kliničnih študijah je bilo dokazano, da tadalafil okrepi hipotenzivne učinke nitratov. To naj bi bila posledica kombiniranih učinkov nitratov in tadalafila na metabolno pot dušikovega oksida/cGMP. Zato je dajanje tadalafila bolnikom, ki uporabljajo kakršno koli obliko organskega nitrata, kontraindicirano (glejte poglavje 4.5).

Sočasno dajanje zaviralcev PDE5, vključno s tadalafilom, skupaj s stimulatorji gvanilat-ciklaze, kot je riociguat, je kontraindicirano, saj lahko privede do simptomatske hipotenzije (glejte poglavje 4.5).

Bolniki, ki so izgubili vid na enem očesu zaradi nearteritične anteriorne ishemične optične nevropatije (NAION), tudi če ta dogodek ni bil povezan s predhodnim jemanjem zaviralcev PDE5 (glejte poglavje

4.4).

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Srčno-žilni sistem

Naslednje skupine bolnikov s srčno-žilnimi boleznimi niso bile vključene v klinične študije PAH:

-bolniki s klinično pomembno okvaro aortne in mitralne zaklopke,

-bolniki s konstrikcijo perikarda,

-bolniki z restriktivno ali kongestivno kardiomiopatijo,

-bolniki z znatno oslabelim delovanjem levega ventrikla,

-bolniki z življenjsko ogrožujočimi aritmijami,

-bolniki s simptomatsko boleznijo koronarne arterije,

-bolniki z nekontrolirano hipertenzijo.

Ker za te bolnike podatkov o varnosti tadalafila ni, uporaba tadalafila pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Pljučni vazodilatatorji lahko znatno poslabšajo srčno-žilno stanje bolnika z veno-okluzivno boleznijo pljuč (PVOD). Ker za bolnike z veno-okluzivno boleznijo podatkov o uporabi tadalafila ni, se uporaba tadalafila pri teh bolnikih ne priporoča. Če se ob uporabi tadalafila pojavijo znaki pljučnega edema, je potrebno pomisliti na možnost povezanosti s PVOD.

Tadalafil ima sistemsko vazodilatorno delovanje, kar lahko povzroči znižan krvni tlak. Zdravnik naj skrbno ovrednoti, ali bi lahko vazodilatacijski učinek negativno vplival na določena že prisotna stanja, kot so huda zapora iztoka iz levega ventrikla, izguba tekočine, avtonomna hipotenzija ali prikrita hipotenzija.

Pri bolnikih, ki jemljejo zaviralce alfa1, lahko sočasno jemanje tadalafila pri nekaterih bolnikih povzroči simptomatsko hipotenzijo (glejte poglavje 4.5). Kombinacija tadalafila in doksazosina zato ni priporočljiva.

Vid

V povezavi z jemanjem tadalafila in drugih zaviralcev PDE5 so poročali o NAION. Bolnika je treba opozoriti, da naj v primeru nenadne okvare vida preneha jemati tadalafil, da o tem nemudoma obvesti svojega zdravnika (glejte poglavje 4.3). Bolniki z znano dedno degenerativno okvaro očesne mrežnice, vključno z retinitis pigmentosa, niso bili vključeni v klinične študije, zato uporaba pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Okvara ledvic in jeter

Uporaba tadalafila pri bolnikih s hudo okvarjenim delovanjem ledvic zaradi povečane biološke uporabnosti (AUC), malo kliničnih izkušenj in nezmožnosti vplivanja na očistek z dializo, ni priporočljiva.

Študij pri bolnikih s hudo cirozo jeter (razred C po Child-Pughu) niso opravili, zato pri teh bolnikih uporaba tadalafila ni priporočljiva.

Priapizem in anatomska deformacija penisa

Pri moških, ki so se zdravili z zaviralci PDE5, so poročali o priapizmu. Bolnike z erekcijami, ki trajajo 4 ure ali več, je potrebno opozoriti, naj nemudoma poiščejo zdravniško pomoč. Če priapizma ne zdravimo takoj, lahko povzroči okvaro tkiva penisa in trajno izgubo potence.

Tadalafil je potrebno previdno uporabljati pri bolnikih z anatomsko deformacijo penisa (kot so ukrivljenost, kavernozna fibroza ali Peyroniejeva bolezen), ali pri bolnikih s stanji, ki bi lahko povečala dovzetnost za priapizem (kot so srpastocelična anemija, multipli mielom ali levkemija).

Uporaba z induktorji in zaviralci CYP3A4

Pri bolnikih, ki sočasno jemljejo močne induktorje CYP3A4, kot na primer rifampicin, uporaba tadalafila ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5).

Pri bolnikih, ki sočasno jemljejo močne zaviralce CYP3A4, kot na primer ketokonazol ali ritonavir, uporaba tadalafila ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5).

Zdravljenje erektilne disfunkcije

Varnosti in učinkovitosti kombinacij tadalafila z drugimi inhibitorji PDE5 ali drugimi zdravili za erektilno disfunkcijo niso preučevali. Bolnike je potrebno obvestiti, naj tadalafila ne jemljejo skupaj s temi zdravili.

Prostaciklin in njegovi analogi

Varnost in učinkovitost pri sočasni uporabi tadalafila s prostaciklinom in njegovimi analogi v kontroliranih kliničnih študijah ni bila preučevana, zato je pri sočasni uporabi potrebna previdnost.

Bosentan

Učinkovitost tadalafila pri bolnikih, ki se že zdravijo z bosentanom, ni bila dokončno dokazana (glejte poglavji 4.5 in 5.1).

Laktoza

Zdravilo Tadalafil Generics vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Učinki drugih zdravil na tadalafil

Zaviralci citokroma P450

Azolni antimikotiki (npr. ketokonazol)

Ketokonazol (200 mg dnevno), je biološko uporabnost (AUC) tadalafila (10 mg) po enkratnem odmerku povečal za 2-krat in Cmax za 15% glede na vrednosti AUC in Cmax za tadalafil sam. Ketokonazol (400 mg dnevno) je povečal biološko uporabnost (AUC) tadalafila (20 mg) za 4-krat in Cmax za 22%.

Zaviralci proteaze (npr. ritonavir)

Ritonavir (200 mg dvakrat dnevno), ki je zaviralec CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 in CYP2D6, je biološko uporabnost (AUC) tadalafila (20 mg) povečal za 2-krat in na Cmax ni imel vpliva. Ritonavir (500 ali 600 mg dvakrat dnevno) je biološko uporabnost (AUC) tadalafila (20 mg) povečal za 32% in Cmax znižal za 30%.

Induktorji citokroma P450

Antagonisti receptorja za endotelin –1 (npr. bosentan)

Bosentan (125 mg dvakrat dnevno), ki je substrat CYP2C9 in CYP3A4 in zmeren induktor CYP3A4,

CYP2C9 in verjetno CYP2C19, je po večkratni uporabi sistemsko biološko uporabnost tadalafila (40 mg enkrat dnevno) zmanjšal za 42% in Cmax za 27%. Učinkovitost tadalafila pri bolnikih, ki se zdravijo z bosentanom, ni bila dokončno dokazana (glejte poglavji 4.4 in 5.1). Tadalafil ni vplival na biološko uporabnost (AUC in Cmax) bosentana in njegovih metabolitov. Varnost in učinkovitost kombinacij tadalafila z drugimi antagonisti receptorja za endotelin-1 nista bili preučevani.

Antimikrobna zdravila (npr. rifampicin)

Induktor CYP3A4, rifampicin (600 mg dnevno), je zmanjšal AUC tadalafila za 88% in Cmax za 46% v primerjavi z vrednostmi AUC in Cmax za tadalafil sam (10 mg odmerek).

Učinki tadalafila na druga zdravila

Nitrati

V kliničnih študijah so ugotovili, da tadalafil (5, 10 in 20 mg) okrepi hipotenzivne učinke nitratov. Ta interakcija je trajala več kot 24 ur in je 48 ur po zadnjem odmerku tadalafila ni bilo več mogoče zaslediti. Dajanje tadalafila je zato bolnikom, ki uporabljajo kakršno koli obliko organskega nitrata, kontraindicirano (glejte poglavje 4.3).

Antihipertenzivne učinkovine (vključno z zaviralci kalcijevih kanalčkov)

Sočasno jemanje doksazocina (4 in 8 mg dnevno) in tadalafila (5 mg dnevno in 20 mg v enkratnem odmerku) znatno poveča učinek zniževanja krvnega tlaka tega zaviralca alfa. Ta učinek traja vsaj dvanajst ur in je lahko simptomatski, vključno s sinkopo. Kombinacija zato ni priporočljiva (glejte poglavje 4.4).

V študijah interakcij, ki so jih z alfuzocinom ali tamsulozinom opravili na majhnem številu zdravih prostovoljcev, o teh učinkih niso poročali.

V študijah klinične farmakologije so preiskovali zmožnost tadalafila (10 in 20 mg), da okrepi hipotenzivne učinke antihipertenzivnih zdravil. V študijo so bili vključeni poglavitni razredi antihipertenzivnih zdravil; kot monoterapija in kot del kombinirane terapije. Pri bolnikih, ki so jemali več različnih antihipertenzivnih zdravil in pri katerih krvni tlak ni bil dobro nadzorovan, so opazili večje znižanje krvnega tlaka v primerjavi z bolniki, pri katerih je bil krvni tlak dobro nadzorovan. Pri teh je bilo znižanje minimalno in podobno znižanju pri zdravih prostovoljcih. Pri bolnikih, ki sočasno prejemajo antihipertenzivna zdravila, lahko tadalafil 20 mg povzroči znižanje krvnega tlaka, ki je (z izjemo doksazocina – glejte zgoraj) v splošnem majhno in ni verjetno, da bi bilo klinično pomembno.

Riociguat

Predklinične študije so pokazale dodaten učinek na sistemsko zniževanje krvnega tlaka ob kombiniranju zaviralcev PDE5 z riociguatom. V kliničnih študijah so za riociguat dokazali, da povečuje hipotenzijske učinke zaviralcev PDE5. V proučevani populaciji niso odkrili dokazov o

ugodnem kliničnem učinku kombinacije zdravil. Sočasna uporaba riociguata z zaviralci PDE5, vključno s tadalafilom, je kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

Alkohol

Sočasno jemanje tadalafila (10 ali 20 mg) ni vplivalo na koncentracije alkohola. Prav tako niso opazili sprememb koncentracij tadalafila ob sočasnem jemanju z alkoholom. Tadalafil (20 mg) ni povečal srednjega znižanja krvnega tlaka, ki ga je povzročil alkohol (0,7 g/kg ali približno 180 ml 40% alkohola [vodke] pri 80-kg moškem), pri nekaterih osebah pa so opazili posturalno omotico in ortostatsko hipotenzijo. Tadalafil (10 mg) ni okrepil učinka alkohola na kognitivne funkcije.

Substrati CYP1A2 (npr. teofilin)

Ko so v študiji klinične farmakologije tadalafil 10 mg dajali skupaj s teofilinom (neselektivnim zaviralcem fosfodiesteraze), do farmakokinetičnih interakcij ni prišlo. Edini farmakodinamični učinek je bil manjše povišanje srčne frekvence (za 3,5 utripa na minuto).

Substrati CYP2C9 (npr. R-varfarin)

Tadalafil (10 mg in 20 mg) ni imel klinično pomembnega učinka na biološko uporabnost (AUC) S- varfarina ali R-varfarina (substrat CYP2C9), prav tako pa tadalafil ni vplival na spremembe protrombinskega časa, povzročene z varfarinom.

Acetilsalicilna kislina

Tadalafil (10 mg in 20 mg) ni okrepil podaljšanja časa krvavitve, povzročenega z acetilsalicilno kislino.

Substrat P-glikoproteina (npr. digoksin)

Tadalafil (40 mg enkrat dnevno) ni imel klinično pomembnega učinka na farmakokinetiko digoksina.

Peroralni kontraceptivi

V stanju ravnovesja je tadalafil (40 mg enkrat dnevno) biološko uporabnost (AUC) etinilestradiola zvišal za 26% in Cmax za 70% v primerjavi z jemanjem peroralnega kontraceptiva s placebom.

Tadalafil ni imel pomembnega učinka na levonorgestrel, kar kaže, da je do učinka na etinilestradiol prišlo zato, ker tadalafil zavira sulfation v prebavilih. Klinična pomembnost je negotova.

Terbutalin

Podobno povečanje AUC in Cmax kot pri etinilestradiolu lahko pričakujemo tudi pri peroralnem dajanju terbutalina, verjetno zato, ker tadalafil zavira sulfacijo v prebavilih. Klinična pomembnost je negotova.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi tadalafila pri ženskah je malo. Študije na živalih ne kažejo direktnih ali indirektnih škodljivih učinkov zvezi z nosečnostjo, embrio/fetalnega razvojem, porodom ali postnatalnim razvojem (glejte poglavje 5.3). Zaradi previdnosti je bolje, da se uporabi tadalafila med nosečnostjo izognemo.

Dojenje

Farmakodinamski/toksikološki podatki pri živalih, ki so na voljo, so pokazali, da se tadalafil izloča v mleko. Tveganja za dojenega otroka ne moremo izključiti. Uporaba tadalafila v obdobju dojenja ni priporočljiva.

Plodnost

Pri psih so bili opaženi učinki, ki morda kažejo na zmanjšanje plodnosti. Dve sledeči klinični študiji sta pokazali, da takšnega učinka pri ljudeh ni, čeprav so pri nekaterih moških opazili zmanjšanje koncentracije sperme (glejte poglavji 5.1 in 5.3).

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Tadalafil ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji. Kljub temu, da so bile pogostnosti poročanja o omotici v skupinah prejemanja placeba in tadalafila v kliničnih študijah podobne, naj se bolniki pred vožnjo ali upravljanjem strojev zavedajo, kako se odzovejo na tadalafil.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Neželeni učinki, o katerih so najpogosteje poročali in ki so se pojavili pri več kot 10% bolnikov, ki so se zdravili s 40 mg tadalafila dnevno, so bili glavobol, slabost, bolečina v hrbtu, dispepsija, zardevanje, mialgija, nazofaringitis in bolečina v udih. Neželeni učinki, o katerih so poročali, so bili prehodni in večinoma blagi do zmerni. Podatki o neželenih učinkih pri bolnikih nad 75 let so omejeni.

V ključni, s placebom kontrolirani študiji tadalafila za zdravljenje PAH je tadalafil v odmerkih od 2,5 mg do 40 mg enkrat dnevno dobivalo skupno 323 bolnikov, 82 bolnikov je dobivalo placebo.

Zdravljenje je trajalo 16 tednov. Skupna pogostnost prenehanja zaradi neželenih učinkov je bila nizka

(tadalafil 11%, placebo 16%). Tristo sedeminpetdeset (357) bolnikov, ki so dokončali to ključno študijo, je bilo vključenih v dolgoročno podaljšano študijo. Proučevali so odmerke 20 mg in 40 mg enkrat dnevno.

Tabelarični pregled neželenih učinkov

Spodnja tabela navaja neželene učinke, o katerih so poročali med s placebom kontrolirano klinično

študijo, pri bolnikih s PAH, zdravljenih s tadalafilom. V tabelo so vključeni tudi nekateri neželeni učinki, o katerih so poročali v kliničnih študijah in/ali v obdobju trženja tadalafila za zdravljenje moške erektilne disfunkcije. Pogostnost teh učinkov je označena ali kot pogostnost »neznana«, saj se pogostnosti pri bolnikih s PAH ne more oceniti na osnovi podatkov, ki so na voljo, ali kot pogostnost na osnovi podatkov kliničnih študij iz ključne, s placebom kontrolirane študije tadalafila.

Ocene pogostnosti: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥ 1/1000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1000), zelo redki (< 1/10.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Zelo pogosti

Pogosti

Občasni

Redki

Neznana1

 

 

 

 

 

Bolezni imunskega sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preobčutljivostne

 

 

angioedem

 

reakcije5

 

 

 

Bolezni živčevja

 

 

 

 

glavobol6

sinkopa,

epileptični

 

kap2 (vključno s

 

migrena5

napadi5,

 

krvavitvami)

 

 

tranzitorna

 

 

 

 

amnezija5

 

 

Očesne bolezni

 

 

 

 

 

zamegljen vid

 

 

nearterična

 

 

 

 

anteriorna

 

 

 

 

ishemična

 

 

 

 

optična

 

 

 

 

nevropatija

 

 

 

 

(NAION),

 

 

 

 

zapora retinalnih

 

 

 

 

žil, okvara

 

 

 

 

vidnega polja

Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta

 

 

 

 

tinitus

 

nenadna izguba

 

 

 

 

sluha

Srčne bolezni

 

palpitacije2,5

nenadna srčna

 

nestabilna angina

 

 

smrt2,5,

 

pektoris,

 

 

tahikardija2,5

 

ventrikularna

 

 

 

 

aritmija, srčni

 

 

 

 

infarkt2

Žilne bolezni

 

 

 

 

zardevanje

hipotenzija

hipertenzija

 

 

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

 

 

nazofaringitis

epistaksa

 

 

 

(vključno s nosno

 

 

 

 

kongestijo,

 

 

 

 

sinusno

 

 

 

 

kongestijo in

 

 

 

 

rinitisom)

 

 

 

 

Bolezni prebavil

 

 

 

 

slabost,

bruhanje,

 

 

 

dispepsija

gastroezofagealni

 

 

 

(vključno z

refluks

 

 

 

bolečino/nelagod

 

 

 

 

jem v trebuhu3)

 

 

 

 

Bolezni kože in podkožja

 

 

 

 

izpuščaj

koprivnica5,

 

Stevens-

 

 

hiperhidroza

 

Johnsonov

 

 

(znojenje) 5

 

sindrom,

 

 

 

 

eksofoliativni

 

 

 

 

dermatitis

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

 

 

mialgija,

 

 

 

 

bolečina v hrbtu,

 

 

 

 

bolečina v udih

 

 

 

 

(vključno z

 

 

 

 

nelagodjem v

 

 

 

 

udih)

 

 

 

 

Bolezni sečil

 

 

 

 

 

 

hematurija

 

 

Motnje reprodukcije in dojk

 

 

 

 

podaljšano

priapizem5,

 

podaljšana

 

krvavenje iz

krvavitev iz

 

erekcija

 

nožnice4

penisa,

 

 

 

 

hematospermija

 

 

Splošne težave in spremembe na mestu aplikacije

otečen obraz, bolečina v prsih2

1O dogodkih v študijah za pridobitev dovoljenja za promet niso poročali in o njih ne moremo predvidevati na osnovi podatkov, ki so na voljo. Neželeni učinki so bili vključeni v tabelo kot posledica podatkov iz obdobja trženja ali podatkov iz kliničnih študij o uporabi tadafila za zdravljenje erektilne disfunkcije.

2Večina bolnikov, pri katerih so poročali o teh dogodkih, je imela predhodno prisotne srčno-žilne dejavnike tveganja.

3Dejanski izrazi MedDRA vključujejo izraze nelagodje v trebuhu, bolečina v trebuhu, bolečina v spodnjem delu trebuha, bolečina v zgornjem delu trebuha, nelagodje v želodcu.

4Klinični izrazi (ne MedDRA) vključujejo poročila o nenormalnem/prekomernem krvavenju med menstruacijo kot so menoreja, metroragija, menometroragija in vaginalna krvavitev.

5Neželeni učinki so bili vključeni v tabelo kot posledica podatkov iz obdobja trženja ali podatkov iz kliničnih študij o uporabi tadafila za zdravljenje erektilne disfunkcije. Pogostnost je osnovana na enem ali dveh bolnikih, pri katerih se je pojavil neželeni učinek v ključni, s placebom kontrolirani študiji tadalafila.

6Najpogostejši neželeni učinek, o katerem so poročali, je bil glavobol. Glavobol se lahko pojavi na začetku zdravljenja in se sčasoma zmanjša, če bolnik nadaljuje z zdravljenjem.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnemm neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Enkratne odmerke do 500 mg so dajali zdravim posameznikom, večkratne dnevne odmerke do 100 mg pa so dajali bolnikom z erektilno disfunkcijo. Neželeni učinki so bili podobni tistim, opažanim pri nižjih odmerkih.

V primerih prevelikega odmerjanja po potrebi uporabite standardne podporne ukrepe. Hemodializa ima na eliminacijo tadalafila zanemarljiv vpliv.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Zdravila za bolezni sečil, Zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije, Oznaka ATC: G04BE08.

Mehanizem delovanja

Tadalafil je močan in selektiven zaviralec fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5); encima, ki je odgovoren za razgradnjo cikličnega gvanozinmonofosfata (cGMP). Pljučna arterijska hipertenzija je povezana z okvarjenim sproščanjem dušikovega oksida iz žilnega endotelija, kar vodi do zmanjšanja koncentracije cGMP v gladkih mišičnih celicah pljučnega žilja. PDE5 je poglavitna fosfodiesteraza v pljučnem žilju. Zaviranje PDE5 s tadalfilom zviša koncentracijo cGMP, kar povroči sproščanje gladkih mišičnih celicah pljučnega ožilja in vazodilatacijo v povirju pljučnih žil.

Farmakodinamični učinki

Študije in vitro so pokazale, da je tadalafil selektivni inhibitor PDE5. PDE5 je encim, ki se nahaja v gladki mišičnini kavernoznega telesa, žilni in visceralni gladki mišičnini, skeletnih mišicah, trombocitih, ledvicah, pljučih in malih možganih. Učinek tadalafila na PDE5 je močnejši kot njegov učinek na druge fosfodiesteraze. Tadalafil je > 10.000-krat močnejši za PDE5 kot za PDE1, PDE2 in PDE4, encime, ki se nahajajo v srcu, možganih, krvnih žilah, jetrih in drugih organih. Tadalafil je

> 10.000-krat močnejši za PDE5 kot za PDE3, encim, ki se nahaja v srcu in krvnih žilah. Ta selektivnost za PDE5 pred PDE3 je pomembna, ker je PDE3 encim, povezan s kontraktilnostjo srca.

Poleg tega je tadalafil približno 700-krat močnejši za PDE5 kot za PDE6, encim, ki se nahaja v mrežnici in je odgovoren za prevajanje svetlobnih dražljajev. Tadalafil je tudi > 10.000-krat močnejši za PDE5 kot za PDE7 preko PDE10.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost pri bolnikih s pljučno arterijsko hipertenzijo (PAH)

Randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija je bila opravljena na 405 bolnikih s pljučno arterijsko hipertenzijo. Dovoljena osnovna terapija je vključevala bosentan (stabilen vzdrževalni odmerek do 125 mg dvakrat dnevno), kronične antikoagulantno zdravljenje, digoksin, diuretike in kisik. Več kot polovica (53,3%) bolnikov v študiji je sočasno prejemala terapijo s bosentanom.

Bolnike so randomizirali v eno od petih skupin obravnave: (2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tadalafila ali placebo). Bolniki so bili stari vsaj 12 let in so bili diagnosticirani s PAH, ki je bila idiopatska, povezana s sistemsko boleznijo veziva, povezana z uporabo anoreksigena, povezana z okužbo s človeškim virusom imunske pomanjkljivost (HIV), povezana z atrialno-septalno okvaro ali manj kot

eno leto po kirurški popravi kongenitalnega sistemsko-pljučnega šunta (npr. ventrikularna septalna okvara, patent ductus arteriosus). Srednja starost bolnikov je bila 54 let (od 14 do 90 let), večina je bila kavkaške rase (80,5%) in ženskega spola (78,3%). Etiologija pljučne arterijske hipertenzije (PAH) je bila po večini idiopatska (61,0%) in povezana s sistemsko boleznijo veziva (23,5%). Večina bolnikov je bila v funkcijskem razredu III (65,2%) ali II (32,1%) po razvrstitvi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Srednja razdalja, dosežena na 6-minutnem testu hoje, je bila 343,6 metrov.

Glavni opazovani dogodek učinkovitosti je bila sprememba razdalje, prehojene na 6-minutnim testom hoje, od začetka študije do 16. tedna. Samo pri tadalafilu 40 mg je bila dosežena v protokolu določena raven pomembnosti; placebo korigirano povečanje prehojene razdalje na 6-minutnem testu hoje je bilo 26 metrov. (p = 0.0004; 95% interval zaupanja: 9.5, 44.0; predhodno določena Hodges-Lehmanova metoda) (srednja vrednost 33 metrov, 95% interval zaupanja: 15.2, 50.3). Izboljšanje prehojene razdalje je bilo opazno po 8 tednih zdravljenja. Signifikantno izboljšanje (p < 0.01) pri 6-minutnem testu hoje je bilo vidno v 12. tednu, ko je bilo bolnikom naročeno, naj odložijo odmerek študijskega zdravila, da bi se ugotovile najnižje koncentracije zdravilne učinkovine. V večini primerov so bili rezultati med različnimi podskupinami glede na starost, spol, etiologijo PAH in začetno funkcionalno klasifikacijo SZO in 6-minutni test hoje skladni. Placebo korigirano povečanje povprečne razdalje na 6-minutnem testu hoje je bilo pri bolnikih, ko so prejemali tadalafil 40 mg sočasno z bosentanom (n = 39), 17 metrov (p = 0,09; 95% interval zaupanja: -7,1, 43,0; predhodno določena Hodges-Lehmanova metoda) (povprečna vrednost 23 metrov, 95% interval zaupanja: -2,4, 47,8) in pri bolnikih, ki so prejemali samo 40 mg tadalafila (n = 37), 39 metrov (p < 0,01; 95% interval zaupanja: 13,0, 66,0; predhodno določena Hodges-Lehmanova metoda) (povprečna vrednost 44 metrov, 95% interval zaupanja: 19,7, 69,0).

Delež bolnikov z izboljšanjem v funkcijski razvrstitvi po SZO do 16. tedna je bila podobna pri skupinah, ki so jemale tadalafil in placebo (23% in 21%). Pogostnost kliničnega poslabšanje do 16 tedna je bila nižja pri bolnikih, ki so dobivali tadalafil 40 mg (5%; 4 od 79 bolnikov) kot pri bolnikih, ki so prejemali placebo (16%; 13 od 82 bolnikov). Spremembe v dispneji po Borgu so bile majhne in nepomembne, tako pri placebu kot pri tadalafilu 40 mg.

Izboljšanje pri 40 mg tadalafilu v primerjavi s placebom se je pokazalo tudi v naslednjih domenah SF-

36: fizično delovanje, fizična vloga, telesna bolečina, splošno zdravstveno stanje, vitalnosti in socialna funkcija. V dveh domenah SF-36, čustvena vloga in duševno zdravje, izboljšanja niso opazili. Izboljšanje pri uporabi 40 mg tadalafila v primerjavi s placebom so opazili na lestvici EuroQol (EQ-

5D), ki je ameriška in britanska lestvica za oceno mobilnosti, samooskrbe, rutinskih dejavnosti, bolečine/nelagodja in razdraženosti/depresije na vizualni analogni lestvici.

Srčno-pljučni pretok krvi je bil izmerjen pri 93 bolnikih. Tadalafil 40 mg je povečal srčni iztok (0,6 L/min) in zmanjšal tlak v pljučni arteriji (-4,3 mm Hg) ter pljučni žilni upor (-029 dyn.s/cm5) v primerjavi z osnovnim stanjem (< 0,05). Post-hoc analize so pokazale, da se vrednosti parametrov srčno-pljučnega pretoka glede na osnovno vrednost pri skupini, ki se je zdravila s tadalafilom 40 mg, v primerjavi s placebom niso znatno razlikovale.

Dolgotrajno zdravljenje

357 bolnikov iz placebo kontrolirane študije je bilo vključenih v dolgoročno podaljšano študijo. Od tega se je 311 bolnikov s tadalfilom zdravilo najmanj 6 mesecev, 293 pa 1 leto (povprečna izpostavljenost je bila 365 dni, obseg od 2 dni do 415 dni). Pri bolnikih, pri katerih so bili podatki na voljo, je bilo preživetje v enem letu 96,4%. Prav tako je bila razdalja na 6-minutnim testom hoje in funkcijska razvrstitev po SZO pri bolnikih, ki so se zdravili 1 leto, stabilna.

Tadalafil 20 mg, ki so ga dali zdravim posameznikom, v primerjavi s placebom ni povzročil pomembne razlike sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka leže (povprečni maksimalni padec 1,6 oziroma 0,8 mm Hg), sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka stoje (povprečni maksimalni padec 0,2 oziroma 4,6 mm Hg) ter nobene pomembne spremembe srčne frekvence.

V študiji ugotavljanja učinkov tadalafila na vid z uporabo Farnsworth-Munsellovega testa s

100 odtenki niso zaznali nobene okvare razlikovanja barv (modro/zeleno). Ta ugotovitev je v skladu z

nizko afiniteto tadalafila za PDE6 v primerjavi s PDE5. V vseh kliničnih študijah so bila poročila o spremembah barvnega vida redka (< 0,1%).

Pri moških so izvedli tri študije za ugotavljanje možnega učinka tadalafila 10 mg (ena 6-mesečna študija) in 20 mg (ena 6-mesečna in ena 9-mesečna študija), ki so ga dajali dnevno, na spermatogenezo. V dveh od teh študij zdravljenja s tadalafilom so opazili znižanje števila semenčic in koncentracije sperme, kar je klinično verjetno nepomembno. Ti učinki niso bili povezani s spremembami drugih parametrov, kot na primer gibljivost, morfologija in FSH.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila obvezo za predložitev rezultatov študij s tadalafilom za eno ali več podskupin pediatrične populacije za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Tadalafil se po peroralnem dajanju hitro absorbira, povprečna maksimalna opažena plazemska koncentracija (Cmax) je dosežena ob srednjem času 4 ure po odmerjanju. Absolutna biološka uporabnost tadalafila po peroralnem odmerjanju ni bila določena.

Ker hrana ne vpliva na stopnjo in obseg absorpcije tadalafila, se lahko tadalafil vzame s hrano ali brez nje. Čas odmerjanja (zaužitje enkratnega odmerka 10 mg zjutraj v primerjavi z zvečer) ni imel klinično pomembnih učinkov na stopnjo in obseg absorpcije.

Porazdelitev

Povprečni volumen distribucije v ravnotežnem stanju je približno 77 l, kar kaže, da se tadalafil razporeja po tkivih. Pri terapevtskih koncentracijah je 94% tadalafila v plazmi vezanega na beljakovine.

Okvarjeno delovanje ledvic ne vpliva na vezavo na beljakovine.

Manj kot 0,0005% danega odmerka se je pojavilo v spermi zdravih oseb.

Biotransformacija

Tadalafil se presnavlja predvsem s citokromom P450 (CYP), izoobliko 3A4. Poglavitni cirkulirajoči presnovek je metilkatehol-glukuronid. Ta presnovek je vsaj 13.000-krat manj učinkovit kot tadalafil za PDE5. Zato ne pričakujemo, da bi bil pri opazovanih koncentracijah presnovka klinično dejaven.

Izločanje

Povprečni peroralni očistek tadalafila v ravnotežnem stanju je pri zdravih osebah 3,4 l/h, povprečni terminalni razpolovni čas pa 16 ur. Tadalafil se izloča predvsem v obliki neaktivnih presnovkov, zlasti z blatom (približno 61% odmerka), v manjšem obsegu pa z urinom (približno 36% odmerka).

Linearnost/nelinearnost

V razponu odmerkov od 2,5 do 20 mg izpostavitev (AUC) tadalafila pri zdravih osebah raste sorazmerno z odmerkom. Pri odmerkih 20 mg do 40 mg so opazili manj sorazmerno rast. Ravnotežno stanje je pri odmerkih 20 mg do 40 mg doseženo v petih dneh, biološka uporabnost pa je približno 1,5- krat večja kot po enkratnem odmerku.

Populacijska farmakokinetika

Povprečna biološka uporabnost tadalafila v ravnotežnem stanju po prejetju odmerka 40 mg je bila pri bolnikih, ki so sočasno prejemali bosentan, za 26% višja v primerjavi z zdravimi prostovoljci. Pri vrednostih cmax ni prišlo so klinično pomembnih razlik v primerjavi z zdravimi prostovoljci. Rezultati kažejo na nižji očistek tadalafila pri bolnikih s pljučno hipertenzijo v primerjavi z zdravimi prostovoljci.

Druge posebne populacije

Starostniki

Zdrave starejše osebe (65 let ali več) so imele nižji peroralni očistek tadalafila, kar je povzročilo 25% višjo izpostavitev (AUC) v primerjavi z zdravimi osebami, starimi od 19 do 45 let, ki so prejele odmerek 10 mg. Ta učinek starosti ni klinično pomemben in ne zahteva prilagoditve odmerka.

Okvarjeno delovanjeledvic

V študijah klinične farmakologije z uporabo enkratnega odmerka tadalafila (5 mg do 20 mg) se je izpostavitev (AUC) tadalafilu pri osebah z blago (očistek kreatinina 51 do 80 ml/min) ali zmerno (očistek kreatinina 31 do 50 ml/min) okvarjenim delovanjem ledvic ter pri osebah z ledvičnim popuščanjem v zadnjem stadiju v programu dialize približno podvojila. Pri bolnikih v programu hemodialize je bila Cmax 41% višja kot opažana pri zdravih osebah.

Hemodializa zanemarljivo prispeva pri eliminaciji tadalafila.

Zaradi povečane biološke uporabnosti (AUC) tadalafila, malo kliničnih izkušenj in nezmožnosti vplivanja na očistek z dializo, se uporaba tadalafila pri bolnikih s hudo okvaro ledvic ne priporoča.

Okvarjeno delovanje jeter

Pri dajanju 10 mg odmerka je izpostavitev tadalafilu (AUC) pri osebah z blago in zmerno okvarjenim delovanjem jeter (razreda A in B po Child-Pughu) primerljiva z izpostavitvijo pri zdravih osebah. O varnosti tadalafila pri bolnikih s hudo okvarjenim delovanjem jeter (razred C po Child-Pughu) obstajajo le omejeni klinični podatki. Če zdravnik predpiše tadalafil, mora skrbno ovrednotiti razmerje med koristmi in tveganjem pri posamezniku. Podatkov o dajanju odmerkov tadalafila, višjih od 10 mg, bolnikom z okvarjenim delovanjem jeter ni.

Na bolnikih s hudo okvarjenim delovanjem jeter (razred C po Child-Pughu) študij niso opravljali, zato uporaba tadalafila pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Bolniki s sladkorno boleznijo

Izpostavitev tadalafilu (AUC) je bila pri bolnikih s sladkorno boleznijo približno 19% nižja kot vrednost AUC za zdrave osebe po dajanju odmerka 10 mg. Ta razlika v izpostavitvi ne zahteva prilagoditve odmerka.

Rasa

Farmakokinetične študije so vključevale osebe in bolnike različnih etničnih skupin; opazili niso nobenih razlik v biološki uporabnosti tadalafila. Prilagoditev odmerka ni potrebna.

Spol

Pri zdravih moških in ženskah po dajanju enkratnega in večkratnega odmerku tadalafila klinično pomembnih sprememb v biološki uporabnosti niso opazili. odmerka Prilagoditev odmerka ni potrebna.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Predklinični podatki dobljeni na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, toksičnosti pri ponavljajočih se odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala in vpliva na sposobnost razmnoževanja ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

Pri podganah ali miših, ki so prejemale do 1000 mg/kg/dan tadalafila, ni bilo dokazov teratogenosti, embriotoksičnosti ali fetotoksičnosti. V študiji prenatalnega in postnatalnega razvoja pri podganah je bil odmerek brez opaženega učinka 30 mg/kg/dan. Pri breji podgani je bila AUC za izračunano prosto zdravilno učinkovino pri tem odmerku približno 18-kratna AUC človeka pri 20 mg odmerku.

Pri samcih in samicah podgan plodnost ni bila okvarjena. Pri psih, ki so tadalafil prejemali dnevno 6 do 12 mesecev v odmerkih 25 mg/kg/dan (kar pomeni vsaj 3-krat večjo izpostavitev [razpon 3,7–

18,6], kot je bila opažena pri ljudeh pri enkratnem odmerku 20 mg) in več, je prišlo do regresije

epitela semenskih cevk, kar je pri nekaterih psih povzročilo zmanjšanje spermatogeneze. Glejte tudi poglavje 5.1.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete povidon (K-25) natrijev lavrilsulfat poloksamer 188 laktoza, brezvodna

mikrokristalna celuloza (PH 101) natrijev karmelozat, premreženi silicijev dioksid, koloidni, brezvodni magnezijev stearat

Filmska obloga laktoza monohidrat

hipromeloza (2910/15 mPa s) (E464) titanov dioksid (E171)

triacetin

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevaje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

PVC/PE/PVdC-alu pretisni omoti v škatlah s po 28 ali 56 filmsko obloženimi tabletami.

PVC/PE/PVdC-alu perforirani enoodmerni pretisni omoti v škatlah s po 28 x 1 ali 56 x 1 filmsko obloženo tableto.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest France

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/16/1153/001

EU/1/16/1153/002

EU/1/16/1153/003

EU/1/16/1153/004

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept