Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasermity (sevelamer hydrochloride) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaTasermity
ATC kodaV03AE02
Substancasevelamer hydrochloride
ProizvajalecGenzyme Europe BV

1.IME ZDRAVILA

Tasermity 800 mg filmsko obložene tablete

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 800 mg sevelamerijevega klorida.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

filmsko obložena tableta (tableta)

Sivobele ovalne tablete imajo na eni strani natisnjeno oznako “SH800”.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Tasermity je namenjen uravnavanju hiperfosfatemije pri zdravljenju odraslih bolnikov, ki prejemajo hemodializo oziroma peritonealno dializo. Sevelamerijev klorid je treba uporabljati v smislu večstranskega pristopa zdravljenja, ki lahko vključuje kalcijeve dodatke, 1,25 – dihidroksi vitamin D3 ali kakšen njegov analog, za nadziranje razvoja renalne osteodistrofije.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Začetni odmerek

Priporočen začetni odmerek sevelamerijevega klorida je 2,4 g ali 4,8 g na dan glede na klinične potrebe in ravni serumskega fosforja. Sevelamerijev klorid je treba jemati trikrat na dan z obroki.

Raven fosfata v serumu pri bolnikih, ki ne

Začetni odmerek

jemljejo fosfatnih vezalcev

sevelamerijevega klorida

 

800 mg tablete

1,76 - 2,42 mmol/l (5,5 - 7,5 mg/dl)

3-krat na dan po 1 tableto

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

3-krat na dan po 2 tableti

Bolnikom, ki so prej jemali vezalce fosfata, je treba sevelamerijev klorid dajati na osnovi gram po gram ter pri tem nadzirati ravni fosforja v serumu, da se zagotovijo optimalni dnevni odmerki.

Titriranje in vzdrževanje

Koncentracijo fosfata v serumu je treba skrbno spremljati in odmerek sevelamerijevega klorida titrirati z 0,8 g odmerkom trikrat na dan (2,4 g/dan) glede na cilj znižanja fosfata v serumu na 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) ali manj. Fosfat v serumu je treba preverjati vsake dva do tri tedne, dokler ni dosežena stabilna koncentracija fosfata v serumu, in potem redno.

Odmerek je lahko od 1 do 5 tablet po 800 mg pri enem obroku. Povprečni dnevni odmerek sevelamerijevega klorida, ki so ga v enoletni klinični študiji dajali bolnikom v kronični fazi, je bil 7 gramov.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost tega zdravila pri otrocih, mlajših od 18 let, nista bili ugotovljeni.

Okvara ledvic

Varnosti in učinkovitosti tega zdravila pri bolnikih z ledvično okvaro, ki niso na dializi, niso ugotavljali.

Način uporabe

Za peroralno uporabo.

Bolniki morajo jemati sevelamerijev klorid ob obroku in se držati predpisanih diet. Tablete je treba pogoltniti cele. Ne sme se jih zdrobiti, žvečiti ali zlomiti na koščke pred uporabo.

4.3 Kontraindikacije

preobčutljivost na sevelamer ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1

 

hipofosfatemija

 

zapora črevesja

4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Učinkovitost in varnost sevelamerijevega klorida nista bili preučevani pri bolnikih s/z:

motnjami pri požiranju

aktivnim vnetjem črevesja

gastrointestinalnimi motnjami, vključno z nezdravljeno ali hudo gastroparezo, divertikulozo in zastajanjem hrane v želodcu in nenormalnim ali nepravilnim gibanjem črevesja

pri bolnikih, ki so imeli v preteklosti obsežno gastrointestinalno operacijo

Zato je treba biti pri teh bolnikih z uporabo sevelamerijevega klorida zelo pazljiv.

Obstrukcija črevesja in ileus/subileus

V zelo redkih primerih je bilo pri bolnikih med zdravljenjem s sevelamerijevim kloridom opaziti črevesno zaporo in ileus/subileus. Predhodni simptom je lahko zaprtje. Zaprte bolnike je potrebno med zdravljenjem s sevelamerijevim kloridom skrbno spremljati. Pri bolnikih, ki imajo hudo zaprtje ali druge hude gastrointestinalne simptome, je treba ponovno pretehtati smiselnost zdravljenja s sevelamerijevim kloridom.

V maščobi topni vitamini

Glede na vnos hrane in naravo končne odpovedi ledvic se lahko pri dializnih bolnikih pojavijo nizke ravni vitaminov A, D, E in K. Ni mogoče izključiti, da lahko sevelamerijev klorid veže v maščobi topne vitamine v zaužiti hrani. Zato je treba pri bolnikih, ki teh vitaminov ne jemljejo, razmisliti o nadzoru ravni vitaminov A, D in E ter ocenjevanje stanja vitamina K z merjenjem tromboplastinskega časa in po potrebi dodajati vitamine. Pri bolnikih na peritonealni dializi se priporoča dodatno nadziranje vitaminov in folne kisline, saj v klinični študiji ravni vitaminov A, D, E in K pri teh bolnikih niso merili.

Pomanjkanje folatov

Trenutno ni dovolj podatkov, da bi izključili možnost pomanjkanja folatov med dolgotrajnim zdravljenjem s sevelamerijevim kloridom.

Hipokalciemija/hiperkalciemija

Pri bolnikih z ledvično okvaro lahko pride do hipokalciemije ali hiperkalciemije. Sevelamerijev klorid ne vsebuje kalcija. Nadzirati je treba ravni kalcija v serumu kot pri običajnem spremljanju bolnikov na dializi. Elementarni kalcij se daje kot dodatek v primeru hipokalciemije.

Metabolična acidoza

Bolniki s kronično ledvično odpovedjo so nagnjeni k razvoju metabolične acidoze. V številnih študijah so poročali o poslabšanju acidoze po prehodu iz drugih vezalcev fosfata na sevelamer, kjer so opazili nižje ravni hidrogenkarbonata pri bolnikih, zdravljenih s sevelamerom v primerjavi z bolniki, zdravljenimi z vezalci na osnovi kalcija. Zato se priporoča skrbno nadziranje ravni hidrogenkarbonata v serumu.

Peritonitis

Bolniki na dializi so izpostavljeni nekaterim tveganjem za okužbe, ki so odvisne od načina dialize, ki jo prejemajo. Peritonitis je znan zaplet pri bolnikih, ki prejemajo peritonealno dializo (PD), in v kliničnih študijah s sevelamerijevim kloridom so poročali o številnih primerih peritonitisa. Zato je treba bolnike na peritonealni dializi skrbno nadzirati, da se zagotovi zanesljiva uporaba ustreznih aseptičnih tehnik in hitro prepoznavanje in obravnavanje vseh znakov in simptomov, povezanih s peritonitisom.

Težave s požiranjem in dušenjem

Občasno so poročali o težavah s požiranjem tablet s sevelamerijevim kloridom. Pri več primerih je šlo za bolnike z drugimi obstoječimi boleznimi, vključno s težavami s požiranjem ali nepravilnostmi požiralnika. Zato je pri teh bolnikih potrebna posebna previdnost pri uporabi sevelamerijevega klorida.

Hipotiroidizem

Priporoča se skrbno nadziranje bolnikov s hipotiroidizmom, ki dobivajo sevelamerijev klorid sočasno z levotriroksinom (glejte poglavje 4.5).

Dolgotrajno kronično zdravljenje

Ker podatki o kronični uporabi sevelamera več kot eno leto še niso na voljo, možne absorpcije in kopičenja sevelamerijevega klorida v dolgotrajnem kroničnem zdravljenju ni možno povsem izključiti (glejte poglavje 5.2).

Hiperparatiroidizem

Sevelamerijev klorid samo ni namenjeno za nadzorovanje hiperparatiroidizma. Pri bolnikih s sekundarnim hiperparatiroidizmom je treba sevelamerijev klorid uporabljati v smislu večstranskega pristopa zdravljenja, ki lahko vključuje kalcijeve dodatke, 1,25 – dihidroksi vitamin D3 ali kakšen njegov analog, za znižanje koncentracije intaktnega paratiroidnega hormona (iPTH).

Klorid v serumu

Med zdravljenjem s sevelamerijevim kloridom lahko pride do porasta koncentracije klorida v serumu, ker lahko fosfor zamenja klorid v črevesnem lumnu. Čeprav med kliničnimi študijami ni bilo opaziti klinično pomembnega porasta koncentracije klorida v serumu, je potrebno klorid v serumu spremljati kot pri postopku pri bolniku na dializi. En gram sevelamerijevega klorida vsebuje približno 180 mg (5,1 mEq) klorida.

Vnetne bolezni prebavil

V literaturi so bili opisani primeri resnih vnetnih bolezni različnih delov prebavil (vključno z resnimi zapleti, kot so npr. krvavitev, perforacija, ulceracija, nekroza, kolitis, ...), povezanih s prisotnostjo kristalov sevelamerja. Vendar vzročna povezanost prisotnosti kristalov sevelamerja pri nastanku takšnih bolezni ni bila dokazana. Pri bolnikih, ki se jim pojavijo hudi simptomi povezani s prebavili, je treba zdravljenje s sevelamerijevim kloridom znova oceniti.

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Dializa

Pri bolnikih, ki se zdravijo z dializo, študij medsebojnega delovanja niso izvedli.

Ciprofloksacin

V študijah medsebojnega delovanja pri zdravih prostovoljcih je sevelamerijev klorid zmanjšal biološko uporabnost ciprofloksacina za približno 50 % pri sočasni uporabi z zdravilom Tasermity v študiji z enim odmerkom. Zato se sevelamerijev klorid ne sme jemati istočasno s ciprofloksacinom.

Antiaritmiki in antiepileptična zdravila za nadzor epileptičnih napadov

Bolniki, ki jemljejo antiaritmična zdravila za nadzor aritmij in antiepileptična zdravila za nadzor epileptičnih napadov, so bili izključeni iz kliničnih preskušanj. Pri predpisovanju sevelamerijevega klorida bolnikom, ki jemljejo tudi omenjena zdravila, je potrebna previdnost.

Levotiroksin

V izkušnjah po začetku trženja so poročali o zelo redkih primerih zvišanih ravni tiroideo stimulirajočega hormona (TSH) pri bolnikih, ki so sočasno jemali sevelamerijev klorid in levotiroksin. Zato se pri bolnikih, ki jemljejo obe zdravili, priporoča skrbno nadziranje ravni TSH.

Ciklosporin, mofetilmikofenolat in takrolimus pri bolnikih po presaditvi

Pri bolnikih po presaditvi, ki so sočasno prejemali sevelamerijev klorid, so poročali o zmanjšanih koncentracijah ciklosporina, mikofenolat mofetila in takrolimusa, vendar brez kakršnihkoli kliničnih posledic (npr. zavrnitev presadka). Možnost medsebojnega delovanja torej ni izključena, zato skrbno spremljajte koncentracije mikofenolat mofetila, ciklosporina in takrolimusa v krvi med uporabo te kombinacije in po njeni ukinitvi, če je potrebno.

Digoksin, varfarin, enalapril ali metoprolol

Ko so preučevali medsebojno delovanje pri zdravih prostovoljcih, sevelamerijev klorid ni imel učinka na biološko uporabnost digoksina, varfarina, enalaprila ali metoprolola.

Zaviralci protonske črpalke

Med izkušnjami v obdobju trženja so poročali o zelo redkih primerih zvišanih ravni fosforja pri bolnikih, ki so sočasno jemali sevelamerijev klorid in zaviralce protonske črpalke.

Biorazpoložljivost

Sevelamerijev klorid se ne absorbira in lahko vpliva na biološko uporabnost drugih zdravil. Pri dajanju katerih koli zdravil, pri katerih ima lahko zmanjšanja biološka uporabnost klinično značilen vpliv na varnost ali učinkovitost, je treba zdravilo dati vsaj eno uro pred ali tri ure po uporabi sevelamerijevega klorida, ali pa mora zdravnik razmisliti o nadzoru ravni v krvi.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Varnosti sevelamerijevega klorida pri nosečnicah niso ugotavljali. Študije na živalih niso pokazale embriofetalne toksičnosti, povzročene s sevelamerom. Sevelamerijev klorid naj nosečnice jemljejo le, če ga nujno potrebujejo, in po skrbni analizi tveganja/koristi za mater in zarodek (glejte poglavje 5.3).

Dojenje

Varnosti sevelamerijevega klorida pri doječih ženskah niso ugotavljali. Sevelamerijev klorid naj doječe ženske jemljejo le, če ga nujno potrebujejo in po skrbni analizi tveganja/koristi za mater in dojenčka (glejte poglavje 5.3).

Plodnost

Ni podatkov o učinku sevelamera na plodnost pri ljudeh. Študije na živalih so pokazale, da sevelamer ne vpliva na plodnost pri samcih in samičkah podgan pri izpostavljenosti primerjalnemu odmerku pri človeku, dvakrat večjemu od največjega odmerka v kliničnem preskušanju 13 g/dan, na osnovi relativne površine telesa.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Sevelamerijev klorid nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Najpogostejši neželeni učinki (≥ 5 % bolnikov) so bili vsi v organskem sistemu bolezni prebavil.

Tabelarični prikaz neželenih učinkov

Narejene so bile vzporedne študije, ki so vključevale 244 bolnikov na hemodializi, pri katerih je trajalo zdravljenje do 54 tednov, ter 97 bolnikov s peritonelano dializo, pri katerih je zdravljenje trajalo 12 tednov.

Neželeni učinki iz teh študij (299 bolnikov), iz nekontroliranih kliničnih preskušanj (384 bolnikov) in tisti, o katerih so spontano poročali po začetku trženja, so glede na pogostost našteti v spodnji preglednici. Neželeni učinki se po poročani pogostosti ocenjujejo kot zelo pogosti ( 1/10), pogosti

( 1/100 do <1/10), občasni ( 1/1.000 do <1/100), redki ( 1/10.000 do <1/1.000), zelo redki (<1/10.000), neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov).

Organski sistem

Zelo

Pogosti

Občasni

Zelo redki

Neznana

po MedDRA

pogosti

 

 

 

pogostnost

Bolezni

 

 

 

preobčutljivost*

 

imunskega

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

Presnovne in

 

 

acidoza,

 

 

prehranske

 

 

zvišana

 

 

motnje

 

 

vrednost

 

 

 

 

 

klorida v

 

 

 

 

 

serumu

 

 

Bolezni prebavil

navzea,

driska,

 

 

bolečina v trebuhu,

 

bruhanje

dispepsija,

 

 

obstrukcija

 

 

flatulenca,

 

 

črevesja,

 

 

bolečine v

 

 

ileus/subileus,

 

 

zgornjem

 

 

divertikulitis,

 

 

delu trebuha,

 

 

perforacija črevesja

 

 

zaprtje

 

 

 

Bolezni kože in

 

 

 

 

pruritus, izpuščaj

podkožja

 

 

 

 

 

*izkušnje po začetku

trženja

 

 

 

 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Sevelamerijev klorid so dajali zdravim prostovoljcem v odmerkih do 14 gramov na dan, kar je enakovredno petintridesetim tabletam po 800 mg, osem dni zaporedoma brez neželenih učinkov.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: Zdravljenje hiperfosfatemije. Oznaka ATC: V03AE02.

Zdravilo Tasermity vsebuje sevelamer, neabsorbiran polimer (alilaminijev klorid), ki veže fosfate, brez kovine in kalcija. Vsebuje več aminov, ki jih loči ogljik iz polimerne verige. Ti amini postanejo delno protonirani v črevesju in medsebojno delujejo s fosfatnimi molekulami prek ionske in vodikove vezi. Ker veže fosfate v prebavilih, sevelamer znižuje koncentracijo fosfata v serumu.

Klinične študije dokazujejo učinkovitost sevelamerijevega klorida pri zmanjševanju serumskega fosfata pri bolnikih, ki prejemajo hemodializo oziroma peritonealno dializo.

Sevelamer zmanjša število pojavov hiperkalcemije v primerjavi z bolniki, ki uživajo le fosfatne vezalce na osnovi kalcija, verjetno zaradi tega, ker zdravilo samo ne vsebuje kalcija. V enoletni raziskavi so dokazali, da se učinki na fosfat in kalcij ohranijo.

Pri živalskih modelih se je pokazalo, da sevelamer veže žolčne kisline in vitro in in vivo. Vezava žolčne kisline s smolami ionske izmenjave je uveljavljena metoda zniževanja holesterola v krvi. Pri kliničnih preskušanjih je povprečna vrednost skupnega holesterola in holesterola LDL upadla za 15 - 31 %. Ta učinek je bil opazen po 2 tednih, vzdržuje pa se ga z dolgoročnim zdravljenjem. Trigliceridi, HDL holesterol in albumin se niso spremenili.

Med kliničnimi študijami pri bolnikih, ki se zdravijo s hemodializo, sam sevelamerijev klorid ni imel trajnega in klinično pomembnega učinka na intaktni paratiroidni hormon (iPTH). V 12 tedenski študiji, ki je zajemala bolnike, ki so prejemali peritonealno dializo pa se je pokazala primerljivost zmajšanja iPTH-ja z bolniki, ki so prejemali kalcijev acetat. Pri bolnikih s sekundarnim hiperparatiroidizmom je treba sevelamerijev klorid uporabljati v smislu večstranskega pristopa zdravljenja, ki lahko vključuje kalcijeve dodatke, 1,25 – dihidroksi vitamin D3 ali kakšen njegov analog, za znižanje koncentracije iPTH.

V enoletnih kliničnih preskusih sevelamerijev klorid na obnovo in mineralizacijo kosti v primerjavi s kalcijevim karbonatom ni imelo neugodnih učinkov.

5.2Farmakokinetične lastnosti

Glede na farmakokinetične raziskave zdravih prostovoljcev z enim samim odmerkom se sevelamerijev klorid ne absorbira iz gastrointestinalnega trakta. Farmakokinetične raziskave niso bile izpeljane pri bolnikih z ledvično odpovedjo (glejte poglavje 4.4).

5.3Predklinični podatki o varnosti

V predkliničnih raziskavah na podganah in psih je sevelamer v odmerku, ki je desetkrat večji od najvišjih odmerkov za ljudi, zmanjševal absorpcijo v maščobi topnih vitaminov D, E in K ter folne fisline.

V raziskavah na podganah so pri dajanju sevelamera v 15 do 30-krat večjem odmerku kot za ljudi zabeležili porast bakra v serumu. To ni potrjeno v raziskavah na psih ali kliničnih preskušanjih. Trenutno ni na voljo nobenih formalnih podatkov glede kancerogenosti. Vendar pa so in vitro in in vivo raziskave pokazale, da sevelamer ni genotoksičen. Zdravilo se ne absorbira v gastrointestinalni trakt.

Pri raziskavah reprodukcije ni bilo dokazov, da bi sevelamer povzročil smrtnost zarodka, fetotoksičnost ali teratogenost pri preizkusnih odmerkih (do 1 g/kg/dan pri zajcih in do 4,5 g/kg/dan pri podganah). Pomanjkanje okostenelosti skeleta je bilo opaziti pri več zarodkih podganjih samic, ki so dobivale odmerek sevelamera, ki je bil 8 do 20-krat večji od najvišjega odmerka za ljudi, ki znaša 200 mg/kg. Ti učinki so lahko posledica pomanjkanja vitamina D in/ali vitamina K pri tako visokih odmerkih.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete:

brezvodni koloidni silicijev dioksid, stearinska kislina.

Obloga tablete:

Hipromeloza (E464),

diacetilirani monogliceridi.

Tiskarsko črnilo:

črni železov oksid (E172), propilenglikol, hipromeloza (E464).

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna

6.3Rok uporabnosti

3 leta

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 ºC.

Plastenko shranjujte tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

HDPE plastenke s pokrovom iz polipropilena, ki otrokom onemogoči odpiranje, in indukcijskim tesnilom iz folije.

Ena plastenka vsebuje 180 filmsko obloženih tablet.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemska.

8.ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/14/953/001

9.DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 26. februar 2015

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept