Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Označevanje - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaTekturna
ATC kodaC09XA02
Substancaaliskiren
ProizvajalecNovartis Europharm Ltd.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE

1.IME ZDRAVILA

Tekturna 150 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

90 filmsko obloženih tablet

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ve

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Peroralna uporaba.

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

12.

 

 

 

 

 

dovoljenja

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/408/001

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/07/408/002

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/07/408/003

28 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/004

30 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/005

50 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/006

56 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/008

90 filmsko obloženih tablet

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

ā

 

 

 

ve

 

 

 

Serija

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

Izdaja zdrav la je

e na recept.

 

 

 

 

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

promet

ZDRAVILOM

za

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

PRETISNI OMOT (KOLEDARSKO PAKIRANJE)

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 150 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3.

 

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

ponedeljek

 

 

ā

 

 

torek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sreda

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

četrtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

 

 

 

nedelja

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA V SKUPNEM PAKIRANJU (BREZ PODATKOV ZA “BLUE BOX”)

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 150 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 20 škatlami po 14 tablet

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja s 3

škatlami po 28 tablet.

 

 

 

 

49 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 2

škatlama po 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Peroralna uporaba.

nima

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo n vodilo.

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

 

 

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

promet

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

 

 

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

za

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČENI PODATKI ZA “BLUE BOX”)

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 150 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 150 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

 

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

84 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje s 3 škatlami, vsaka škatla vsebuje 28 tab et.

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 2 škatlama, vsaka škatla vsebuje 49 tablet.

 

 

 

 

 

280 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 20 škatlami, vsaka škatla vsebuje 14 tablet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Peroralna uporaba.

nima

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo n vodilo.

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

promet

 

Velika Britanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

 

 

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

 

 

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

za

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

ve

 

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

nima

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ŠKATLA ZA POSAMIČNO PAKIRANJE

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 300 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

 

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

50 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

56 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

ve

 

 

 

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Peroralna uporaba.

nima

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite priloženo n vodilo.

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

 

 

 

 

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

 

 

 

Uporabno do

 

 

 

 

 

 

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/408/011

 

7 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/07/408/012

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

EU/1/07/408/013

28 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/014

30 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/015

50 filmsko obloženih tablet

 

EU/1/07/408/016

56 filmsko obloženih tablet

 

13.

ŠTEVILKA SERIJE

 

dovoljenja

Serija

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

 

 

 

Izdaja zdravila je le na recept.

ve

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

nima

 

 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

 

 

 

Tekturna 300 mg

za

promet

 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

PRETISNI OMOT (KOLEDARSKO PAKIRANJE)

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 300 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Novartis Europharm Limited

3.

 

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

za

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

dovoljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ŠTEVILKA SERIJE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

DRUGI PODATKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

ponedeljek

 

 

ā

 

 

torek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sreda

 

 

 

 

 

nima

 

 

 

četrtek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

petek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobota

 

 

 

 

 

 

 

nedelja

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

promet

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

VMESNA ŠKATLA V SKUPNEM PAKIRANJU (BREZ PODATKOV ZA “BLUE BOX”)

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 300 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

ādovoljenja

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

14 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 20 škatlami po 14 tablet

 

 

 

28 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja s 3

škatlami po 28 tablet.

 

 

 

 

30 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja s 3

škatlami po 30 tablet

 

 

 

 

 

49 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

del skupnega pakiranja z 2

škatlama po 49 tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Peroralna uporaba.

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

 

dovoljenja

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/408/017

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

 

 

EU/1/07/408/018

90 filmsko obloženih tablet (3x30)

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

ā

14.

 

nima

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILAve

Izdaja zdravila je le na recept.

Zdravilo

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Tekturna 300 mg

 

promet

ZDRAVILOM

za

 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZUNANJA ŠKATLA SKUPNEGA PAKIRANJA (VKLJUČENI PODATKI ZA “BLUE BOX”)

1. IME ZDRAVILA

Tekturna 300 mg filmsko obložene tablete aliskiren

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promet

 

Vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 300 mg aliskirena (v obliki hemifumarata).

3.

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

ādovoljenja

 

 

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

 

 

 

84 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje s 3 škatlami, vsaka škatla vsebuje 28 tab et.

 

 

 

90 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje s 3 škatlami, vsaka škatla vsebuje 30 tablet.

 

 

 

 

 

 

98 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 2 škatlama, vsaka škatla vsebuje 49 tablet.

 

 

 

 

 

280 filmsko obloženih tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

skupno pakiranje z 20 škatlami, vsaka škatla vsebuje 14 tablet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve

 

 

 

5.

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

 

 

 

Peroralna uporaba.

nima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite pr loženo navodilo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN

 

 

POGLEDA OTROK

 

 

 

 

 

 

 

Zdravilo shr njujte nedosegljivo otrokom!

 

 

 

 

 

 

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

 

 

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velika Britanija

 

dovoljenja

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/408/017

84 filmsko obloženih tablet (3x28)

 

 

EU/1/07/408/018

90 filmsko obloženih tablet (3x30)

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmsko obloženih tablet (2x49)

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmsko obloženih tablet (20x14)

 

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

 

ā

14.

 

nima

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILAve

Izdaja zdravila je le na recept.

Zdravilo

 

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Tekturna 300 mg

 

promet

ZDRAVILOM

za

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept