Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Označevanje - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ime zdravilaVfend
ATC kodaJ02AC03
Substancavoriconazole
ProizvajalecPfizer Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pretisni omot za 50 mg filmsko obložene tablete – pakiranje z 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletami

1.IME ZDRAVILA

VFEND 50 mg filmsko obložene tablete vorikonazol

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 50 mg vorikonazola.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

2 filmsko obloženi tableti

10 filmsko obloženih tablet

14 filmsko obloženih tablet

20 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

50 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

100 filmsko obloženih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Zalepljeno.

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne uporabljajte.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/001 2 filmsko obloženi tableti

EU/I/02/212/002 10 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/003 14 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/004 20 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/005 28 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/006 30 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/007 50 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/008 56 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/009 100 filmsko obloženih tablet

13.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

VFEND 50 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Folija za 50 mg filmsko obložene tablete (vsa pakiranja)

1. IME ZDRAVILA

VFEND 50 mg filmsko obložene tablete vorikonazol

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom)

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

Zunanja ovojnina plastenke in nalepka na plastenki za 50 mg filmsko obložene tablete – pakiranje z 2, 30 ali 100 tabletami

1. IME ZDRAVILA

VFEND 50 mg filmsko obložene tablete vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 50 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

2 filmsko obloženi tableti

30 filmsko obloženih tablet

100 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/010 2 filmsko obloženi tableti

EU/I/02/212/011 30 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/012 100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

VFEND 50 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Pretisni omot za 200 mg filmsko obložene tablete – pakiranje z 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 ali 100 tabletami

1. IME ZDRAVILA

VFEND 200 mg filmsko obložene tablete vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 200 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

2 filmsko obloženi tableti

10 filmsko obloženih tablet

14 filmsko obloženih tablet

20 filmsko obloženih tablet

28 filmsko obloženih tablet

30 filmsko obloženih tablet

50 filmsko obloženih tablet

56 filmsko obloženih tablet

100 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Zalepljeno.

Če so vidni znaki odprtja, zdravila ne uporabljajte.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/013 2 filmsko obloženi tableti

EU/I/02/212/014 10 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/015 14 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/016 20 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/017 28 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/018 30 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/019 50 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/020 56 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/021 100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

VFEND 200 mg

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Folija za 200 mg filmsko obložene tablete (vsa pakiranja)

1. IME ZDRAVILA

VFEND 200 mg filmsko obložene tablete vorikonazol

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Ltd (kot logo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom)

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do:

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI

Zunanja ovojnina plastenke in nalepka na plastenki za 200 mg filmsko obložene tablete – pakiranje z 2, 30, 100 tabletami

1. IME ZDRAVILA

VFEND 200 mg filmsko obložene tablete vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 200 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

2 filmsko obloženi tableti

30 filmsko obloženih tablet

100 filmsko obloženih tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/022 2 filmsko obloženi tableti

EU/I/02/212/023 30 filmsko obloženih tablet

EU/I/02/212/024 100 filmsko obloženih tablet

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

VFEND 200 mg

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA

VFEND 200 mg prašek za raztopino za infundiranje vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena viala vsebuje 200 mg vorikonazola.

Po rekonstituciji 1 ml vsebuje 10 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Pomožna snov: sulfobutileter betaciklodekstrin natrij. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za raztopino za infundiranje 1 viala

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! Pred uporabo pripravite in razredčite. samo za intravensko uporabo

Ni primerno za bolusno injekcijo. viala za enkratno uporabo

Infundirajte s hitrostjo največ 3 mg/kg na uro.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Rok uporabnosti po rekonstituciji: 24 h, če je raztopina hranjena pri temperaturi med 2 ºC in 8 ºC.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/025

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA

VFEND 200 mg prašek in vehikel za raztopino za infundiranje vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Viala vsebuje 200 mg vorikonazola.

Po rekonstituciji 1 ml vsebuje 10 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

50 ml infuzijska vrečka, ki vsebuje 0,9 % natrijev klorid.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek in vehikel za raztopino za infundiranje Vsako pakiranje vsebuje:

1 vialo VFEND praška za raztopino za infundiranje (viala za enkratno uporabo) 1 infuzijsko vrečko v ovoju

1 nastavek za vialo

1 brizgo

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Za podrobna navodila prosimo glejte priloženo navodilo! Pred uporabo pripravite in razredčite.

za intravensko uporabo

Ni primerno za bolusno injekcijo. Ne uporabljajte z drugimi zdravili.

Infundirajte s hitrostjo največ 3 mg/kg na uro.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Rok uporabnosti po rekonstituciji: 24 h, če je raztopina hranjena pri temperaturi med 2 ºC in 8 ºC.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/027

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za uporabo – za navodila glede uporabe tega zdravila prosimo sledite slikovnim navodilom (piktogramom).

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na viali

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

VFEND 200 mg prašek za raztopino za infundiranje vorikonazol

za intravensko uporabo

2.POSTOPEK UPORABE

Pred uporabo pripravite in razredčite – glejte navodilo.

Infundirajte s hitrostjo največ 3 mg/kg na uro.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

200 mg (10 mg/ml)

6.DRUGI PODATKI

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na ovoju

1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

Vehikel za VFEND prašek za raztopino za infundiranje 0,9 % natrijev klorid v vodi za injekcije

za intravensko uporabo

2. POSTOPEK UPORABE

Ni primerno za bolusno injekcijo.

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

50 ml

6. DRUGI PODATKI

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA

VFEND 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 ml pripravljene suspenzije vsebuje 40 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi saharozo. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno suspenzijo 1 plastenka s 45 g

merica (z oznako za 23 ml), 5 ml peroralna brizga in potisni nastavek za plastenko

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo po pripravi

Pred uporabo plastenko stresajte približno 10 sekund.

Uporabite peroralno brizgo, priloženo v ovojnini, s katero odmerite pravilen odmerek.

Navodilo za pripravo:

Rahlo udarite po plastenki, da zrahljate prašek.

Dodajte 46 ml vode in močno stresajte približno 1 minuto.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do

Morebitno preostalo suspenzijo zavrzite 14 dni po pripravi.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Prašek: pred pripravo shranjujte v hladilniku.

Pripravljena suspenzija:

Shranjujte pri temperaturi do 30 ˚C.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/026

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

VFEND 40 mg/ml

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

Plastenka

1. IME ZDRAVILA

VFEND 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo vorikonazol

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

1 ml pripravljene suspenzije vsebuje 40 mg vorikonazola.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje tudi saharozo. Za dodatne informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

prašek za peroralno suspenzijo 45 g

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo po pripravi

Pred uporabo plastenko stresajte približno 10 sekund.

Uporabite peroralno brizgo, priloženo v ovojnini, s katero odmerite pravilen odmerek.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Upor. do

Morebitno preostalo suspenzijo zavrzite 14 dni po pripravi.

Rok uporabnosti pripravljene suspenzije:

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Prašek: pred pripravo shranjujte v hladilniku.

Pripravljena suspenzija:

Shranjujte pri temperaturi do 30 ˚C.

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Velika Britanija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/I/02/212/026

13. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

[Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.]

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept