Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Označevanje - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZalasta
ATC kodaN05AH03
Substancaolanzapine
ProizvajalecKrka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 2,5 MG TABLETE

1.IME ZDRAVILA

Zalasta 2,5 mg tablete olanzapin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 2,5 mg olanzapina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/001 (14 tablet)

EU/1/07/415/002 (28 tablet)

EU/1/07/415/003 (35 tablet)

EU/1/07/415/004 (56 tablet)

EU/1/07/415/005 (70 tablet)

13.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.NAVODILA ZA UPORABO

16.PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 2,5 mg tablete

17.EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18.EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

BLISTER ZA ZALASTA 2,5 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 2,5 mg tablete olanzapin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5.DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 5 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 5 mg tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 5 mg olanzapina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/006 (14 tablet)

EU/1/07/415/007 (28 tablet)

EU/1/07/415/008 (35 tablet)

EU/1/07/415/009 (56 tablet)

EU/1/07/415/010 (70 tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 5 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

BLISTER ZA ZALASTA 5 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 5 mg tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 7,5 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 7,5 mg tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 7,5 mg olanzapina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/011 (14 tablet)

EU/1/07/415/012 (28 tablet)

EU/1/07/415/013 (35 tablet)

EU/1/07/415/014 (56 tablet)

EU/1/07/415/015 (70 tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 7,5 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

BLISTER ZA ZALASTA 7,5 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 7,5 mg tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 10 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 10 mg tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 10 mg olanzapina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

tableta

7 tablet

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/016 (7 tablet)

EU/1/07/415/017 (14 tablet)

EU/1/07/415/018 (28 tablet)

EU/1/07/415/019 (35 tablet)

EU/1/07/415/020 (56 tablet)

EU/1/07/415/021 (70 tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 10 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

BLISTER ZA ZALASTA 10 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 10 mg tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 15 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 15 mg tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 15 mg olanzapina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/022 (14 tablet)

EU/1/07/415/023 (28 tablet)

EU/1/07/415/024 (35 tablet)

EU/1/07/415/025 (56 tablet)

EU/1/07/415/026 (70 tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 15 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

BLISTER ZA ZALASTA 15 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 15 mg tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 20 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 20 mg tablete olanzapin

2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena tableta vsebuje 20 mg olanzapina.

3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje laktozo monohidrat.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/027 (14 tablet)

EU/1/07/415/028 (28 tablet)

EU/1/07/415/029 (35 tablet)

EU/1/07/415/030 (56 tablet)

EU/1/07/415/031 (70 tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 20 mg tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

BLISTER ZA ZALASTA 20 MG TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 20 mg tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 5 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1.IME ZDRAVILA

Zalasta 5 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 5 mg olanzapina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje aspartam.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

14 orodisperzibilnih tablet I28 orodisperzibilnih tablet 35 orodisperzibilnih tablet 56 orodisperzibilnih tablet 70 orodisperzibilnih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Primite pretisni omot na robovih in vzdolž perforacij odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Na označenem mestu privzdignite folijo in jo previdno odluščite.

3.Tableto zvrnite iz pretisnega omota.

4.Tableto takoj položite na jezik.

Tableto lahko pogoltnete z vodo ali brez nje.

Tableto lahko raztopite v kozarcu ali skodelici, polni vode. Spijte jo takoj.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/032 (14 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/033 (28 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/034 (35 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/035 (56 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/036 (70 orodisperzibilnih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 5 mg orodisperzibilne tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA ZALASTA 5 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 5 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgaj

2.Odlepi

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 7,5 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1.IME ZDRAVILA

Zalasta 7,5 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 7,5 mg olanzapina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje aspartam.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

14 orodisperzibilnih tablet I28 orodisperzibilnih tablet 35 orodisperzibilnih tablet 56 orodisperzibilnih tablet 70 orodisperzibilnih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Primite pretisni omot na robovih in vzdolž perforacij odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Na označenem mestu privzdignite folijo in jo previdno odluščite.

3.Tableto zvrnite iz pretisnega omota.

4.Tableto takoj položite na jezik.

Tableto lahko pogoltnete z vodo ali brez nje.

Tableto lahko raztopite v kozarcu ali skodelici, polni vode. Spijte jo takoj.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/037 (14 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/038 (28 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/039 (35 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/040 (56 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/041 (70 orodisperzibilnih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 7,5 mg orodisperzibilne tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA ZALASTA 7,5 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 7,5 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgaj

2.Odlepi

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 10 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1.IME ZDRAVILA

Zalasta 10 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 10 mg olanzapina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje aspartam.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

14 orodisperzibilnih tablet I28 orodisperzibilnih tablet 35 orodisperzibilnih tablet 56 orodisperzibilnih tablet 70 orodisperzibilnih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Primite pretisni omot na robovih in vzdolž perforacij odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Na označenem mestu privzdignite folijo in jo previdno odluščite.

3.Tableto zvrnite iz pretisnega omota.

4.Tableto takoj položite na jezik.

Tableto lahko pogoltnete z vodo ali brez nje.

Tableto lahko raztopite v kozarcu ali skodelici, polni vode. Spijte jo takoj.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/042 (14 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/043 (28 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/044 (35 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/045 (56 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/046 (70 orodisperzibilnih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 10 mg orodisperzibilne tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA ZALASTA 10 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 10 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgaj

2.Odlepi

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 15 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1.IME ZDRAVILA

Zalasta 15 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 15 mg olanzapina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje aspartam.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

14 orodisperzibilnih tablet I28 orodisperzibilnih tablet 35 orodisperzibilnih tablet 56 orodisperzibilnih tablet 70 orodisperzibilnih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Primite pretisni omot na robovih in vzdolž perforacij odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Na označenem mestu privzdignite folijo in jo previdno odluščite.

3.Tableto zvrnite iz pretisnega omota.

4.Tableto takoj položite na jezik.

Tableto lahko pogoltnete z vodo ali brez nje.

Tableto lahko raztopite v kozarcu ali skodelici, polni vode. Spijte jo takoj.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/047 (14 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/048 (28 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/049 (35 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/050 (56 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/051 (70 orodisperzibilnih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 15 mg orodisperzibilne tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA ZALASTA 15 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 15 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgaj

2.Odlepi

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ZLOŽENKA ZA ZALASTA 20 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1.IME ZDRAVILA

Zalasta 20 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2.NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 20 mg olanzapina.

3.SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

Vsebuje aspartam.

Za nadaljnje informacije glejte navodilo za uporabo.

4.FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

orodisperzibilna tableta

14 orodisperzibilnih tablet I28 orodisperzibilnih tablet 35 orodisperzibilnih tablet 56 orodisperzibilnih tablet 70 orodisperzibilnih tablet

5.POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo! za peroralno uporabo

Tablet ne prijemajte z mokrimi rokami, ker lahko razpadejo.

1.Primite pretisni omot na robovih in vzdolž perforacij odtrgajte en pretisni razdelek.

2.Na označenem mestu privzdignite folijo in jo previdno odluščite.

3.Tableto zvrnite iz pretisnega omota.

4.Tableto takoj položite na jezik.

Tableto lahko pogoltnete z vodo ali brez nje.

Tableto lahko raztopite v kozarcu ali skodelici, polni vode. Spijte jo takoj.

6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN POGLEDA OTROK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

12. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

EU/1/07/415/052 (14 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/053 (28 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/054 (35 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/055 (56 orodisperzibilnih tablet)

EU/1/07/415/056 (70 orodisperzibilnih tablet)

13. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15. NAVODILA ZA UPORABO

16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

Zalasta 20 mg orodisperzibilne tablete

17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

<Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

18. EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

<PC:

SN:

NN:>

Zaščitni elementi bodo uvedeni do 9. 2. 2019

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT ZA ZALASTA 20 MG ORODISPERZIBILNE TABLETE

1. IME ZDRAVILA

Zalasta 20 mg orodisperzibilne tablete olanzapin

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

KRKA

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

5. DRUGI PODATKI

1.Odtrgaj

2.Odlepi

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept