Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalmoxis (Allogeneic T cells genetically modified...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - L01

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZalmoxis
ATC kodaL01
SubstancaAllogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (LNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)
ProizvajalecMolMed SpA

A. IZDELOVALEC BIOLOŠKE UČINKOVINE IN IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca biološke učinkovine

MolMed SpA Via Olgettina 58 20132

Milan

Italija

Ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje serij

MolMed SpA Via Olgettina 58 20132

Milan

Italija

B.POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih značilnosti zdravila, poglavje 4.2).

C.DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7)

Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o zdravilih.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet.

D. POGOJI IN OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO

ZDRAVILA

Načrt za obvladovanje tveganj (RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Posodobljen RMP je treba predložiti:

na zahtevo Evropske agencije za zdravila;

ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

Dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom se bo o obliki in vsebini izobraževalnega gradiva za zdravstvene delavce dogovoril s pristojnim nacionalnim organom pred prihodom zdravila na trg v posamezni državi članici.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo zagotovil, da bodo v vseh državah članicah, kjer je zdravilo Zalmoxis na trgu, vsi zdravstveni delavci, za katere se pričakuje, da bodo zdravilo Zalmoxis predpisovali, izdajali in dajali, prejeli dokument s smernicami, ki bo vseboval naslednje ključne elemente:

1. Pomembne informacije glede varnosti pri reakciji presadka proti gostitelju (GvHD)

Med zdravljenjem z zdravilom Zalmoxis in po njem se mora zdravnik ob vsakem trenutku zavedati akutnih in kroničnih znakov in simptomov GvHD in zagotoviti, da sta na oddelku za zgodnje zdravljenje GvHD na voljo ganciklovir ali valganciklovir.

Če se kadar koli med zdravljenjem z zdravilom Zalmoxis ali po njem pojavi akutna GvHD stopnje

2 ali več ali kronična GvHD, je treba bolnika 14 dni zdraviti intravensko z ganciklovirjem v odmerku 10 mg/kg/dan razdeljeno na 2 odmerka ali peroralno z valganciklovirjem 900 mg dvakrat na dan.

V primeru napredovanja GvHD po 3 dneh zdravljenja samo z ganciklovirjem ali valganciklovirjem je treba dodati standardno imunosupresivno zdravljenje.

Zdravilo Zalmoxis je treba dati po 24-urnem obdobju prekinitve dajanja ganciklovirja ali valganciklovirja in imunosupresivnega zdravljenja.

2.Pomembne informacije glede varnosti sočasne uporabe ganciklovirja in valganciklovirja

Lečeči zdravnik mora zagotoviti, da bolnik ganciklovirja ali valganciklovirja ne prejme v 24 urah pred začetkom zdravljenja z zdravilom Zalmoxis. V primeru ledvične odpovedi bo morda interval daljši.

3. Pomembne informacije glede varnosti sočasne uporabe imunosupresivov

Bolniki zdravila Zalmoxis ne smejo prejeti v primeru:

o nastopa GvHD, zaradi katere je potrebno sistemsko imunosupresivno zdravljenje

opotekajočega sistemskega imunosupresivnega zdravljenja ali dajanja granulocitne kolonije spodbujajočega faktorja (G-CSF) po haploidentični presaditvi krvotvornih matičnih celic

Bolnike je možno z zdravilom Zalmoxis zdraviti 24 ur po prekinitvi antivirusnega ali imunosupresivnega zdravljenja.

Zdravila Zalmoxis se ne sme dajati bolnikom s sočasnim sistemskim imunosupresivnim zdravljenjem, saj lahko to zmanjša učinkovitost zdravljenja z zdravilom Zalmoxis pri zgodnji imunski rekonstituciji. Imunosupresivno zdravljenje lahko vpliva tudi na same imunokompetentne celice, infundirane z zdravilom Zalmoxis. Pred infundiranjem tega zdravila je potrebno ustrezno obdobje izpiranja.

4. Opombe o pomenu poročanja neželenih učinkov in spodbujanja bolnikov, da se vključijo v

študijo TK011 (povezana z registrom EBMT)

5. Podroben opis postopka dajanja zdravila Zalmoxis po korakih, ki se osredotoča tudi na: o Prostorske zahteve pri dajanju zdravila Zalmoxis

o Shranjevanje, transport in tajanje vreče, ki vsebuje zdravilo Zalmoxis

o Nadzorovanje učinkovitosti zdravila Zalmoxis (imunska rekonstitucija - IR)

Za spremljanje IR je treba prvi mesec po dajanju zdravila Zalmoxis tedensko izvajati analize kvantifikacije celic CD3+ . V odsotnosti IR je treba dati dodatni odmerek zdravila Zalmoxis v 30- dnevnem intervalu, a največ štiri dodatne odmerke. Če je dosežena IR, kar dokumentirata dve zaporedni števili celic CD3+ 100/μl, je treba zdravljenje z zdravilom Zalmoxis ustaviti.

Obveznost izvedbe ukrepov po pridobitvi dovoljenja za promet

Opis

Do datuma

 

 

Neintervencijska študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet z

4. četrtletje 2022

zdravilom (PASS): Za preučitev varnosti in učinkovitosti med dejansko klinično uporabo,

 

kot tudi dolgotrajne varnosti in učinkovitosti pri vseh bolnikih, zdravljenih z zdravilom

 

Zalmoxis, mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom s pomočjo registra EBMT

 

izvesti študijo TK011, v katero bo vključil vse bolnike, zdravljene z zdravilom Zalmoxis,

 

in predložiti njene rezultate.

 

Posodobitve o napredovanju je treba predložiti letno z letnimi pregledi.

 

Poročilo o klinični študiji je treba predložiti do 4. četrtletja 2022.

 

 

 

E.SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA IZPOLNITEV UKREPOV PO PRIDOBITVI

POGOJNEGA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ker gre za pogojno dovoljenje za promet z zdravilom in ob upoštevanju člena 14(7) Uredbe (ES) št. 726/2004, mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v določenem časovnem okviru izvesti naslednje ukrepe:

Opis

Do datuma

 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora v določenem časovnem okvirju izvesti

Marec 2021

naslednje ukrepe:

 

Za potrditev učinkovitosti in varnosti zdravila Zalmoxis kot dodatnega zdravljenja pri

 

haploidentični presaditvi krvotvornih matičnih celic odraslih bolnikov z velikim

 

tveganjem za hematološke malignosti mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

 

predložiti rezultate za študijo TK008, randomizirano preskušanje III. faze haploidentične

 

presaditve krvotvornih matičnih celic z dodatno strategijo limfocitov HSV-Tk darovalcev

 

pri bolnikih z velikim tveganjem za akutno levkemijo.

 

V PSUR je treba vključevati tudi posodobitve o vključevanju.

 

Poročilo o klinični študiji je treba predložiti do marca 2021.

 

 

 

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept