Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZalviso
ATC kodaN01AH03
Substancasufentanil
ProizvajalecGrunenthal GmbH

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje serij

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Nemčija

B.POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na poseben recept in le s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih značilnosti zdravila, poglavje 4.2).

C. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o zdravilih.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet.

D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO ZDRAVILA

Načrt za obvladovanje tveganj (RMP)

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Posodobljen RMP je treba predložiti:

na zahtevo Evropske agencije za zdravila;

ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).

Dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj

Pred sprostitvijo zdravila Zalviso na trg v posamezni državi članici se mora imetnik dovoljenja za promet z zdravilom (MAH) uskladiti glede vsebine in oblike izobraževalnega programa, vključno z sredstvi obveščanja, načini distribucije in kakršnimi koli drugimi vidiki programa s pristojnimi državnimi organi.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora po razgovoru in dogovoru s pristojnimi državnimi organi v vsaki posamezni državi članici, kjer bo zdravilo Zalviso sproščeno, zagotoviti, da bodo vsi zdravstveni delavci, ki predpisujejo zdravilo Zalviso obveščeni z informacijskim pismom o dostopu do naslednjih dokumentov / ali jim bodo zagotovljeni naslednji dokumenti:

Povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za uporabo

Izobraževalno gradivo namenjeno zdravstvenim delavcem

Izobraževalno gradivo mora vsebovati naslednja ključna sporočila:

-obveščanje o indikaciji in o tem, kako ustrezno izbrati bolnike;

-uporabljanje zdravila Zalviso skladno s smernicami v Povzetku glavnih značilnosti zdravila, da se zagotovi ustrezna uporaba in zmanjša tveganje.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept