Slovenian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Povzetek glavnih značilnosti zdravila - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Ime zdravilaZyclara
ATC kodaD06BB10
Substancaimiquimod
ProizvajalecMeda AB

1.IME ZDRAVILA

Zyclara 3,75 % krema

2.KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena vrečica vsebuje 9,375 mg imikvimoda v 250 mg kreme (3,75 %).

En gram kreme vsebuje 37,5 mg imikvimoda.

Pomožne snovi z znanim učinkom: metilparahidroksibenzoat (E218) 2,0 mg/g kreme propilparahidroksibenzoat (E216) 0,2 mg/g kreme cetilalkohol 22,0 mg/g kreme

stearilalkohol 31,0 mg/g kreme

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

krema

Bela do bledo rumena krema z enotnim videzom.

4.KLINIČNI PODATKI

4.1Terapevtske indikacije

Zdravilo Zyclara je indicirano za lokalno zdravljenje klinično značilnih, nehiperkeratoznih, nehipertrofičnih, vidnih ali otipljivih aktiničnih keratoz (AK) na celotnem obrazu ali na neporaščenem lasišču pri odraslih z normalno delujočim imunskim sistemom, kadar so drugi načini lokalnega zdravljenja kontraindicirani ali manj primerni.

4.2Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Zdravilo Zyclara (za en nanos: do 2 vrečici, 250 mg imikvimod kreme na vrečico) nanašamo enkrat na dan pred spanjem na kožo prizadetega predela v dveh dva tedna trajajočih ciklusih zdravljenja, med katerima je dvotedensko obdobje premora brez zdravljenja, če zdravnik ne odredi drugače.

Predela zdravljenja sta celoten obraz ali neporaščeno lasišče.

Lokalne kožne reakcije na zdravljenem predelu so do neke mere pričakovane in so zaradi načina delovanja imikvimoda pogoste (glejte poglavje 4.4). Če reakcija na imikvimod kremo povzroči prekomerno nelagodje bolnika ali če pride do hude lokalne kožne reakcije, je treba zdravljenje za nekaj dni prekiniti. V nobenem primeru pa se posameznega dvotedenskega ciklusa zdravljenja ne sme prekoračiti zaradi pozabljenih odmerkov ali obdobij prekinitve.

Med zdravljenjem lahko pride do prehodnega povečanja števila aktiničnih keratoz zaradi verjetnega učinka imikvimoda na odkrivanje in zdravljenje subkliničnih lezij. Odziva na zdravljenje ni mogoče ustrezno oceniti, dokler se lokalne kožne reakcije ne umirijo. Bolniki naj nadaljujejo s predpisanim načinom zdravljenja. Terapijo je treba nadaljevati celoten ciklus zdravljenja, tudi če so vse aktinične keratoze na videz izginile.

Klinični izid zdravljenja je treba oceniti po regeneraciji zdravljene kože, približno 8 tednov po končanem zdravljenju in ob primernih časovnih presledkih na osnovi klinične presoje. Lezije, ki se v 8. tednu po drugem ciklusu zdravljenja na zdravljenje ne odzovejo popolnoma, je treba skrbno ponovno ovrednotiti in razmisliti o primernem zdravljenju.

Okvara jeter ali ledvic

Bolniki z okvaro jeter ali ledvic niso bili vključeni v klinične študije. Te bolnike je treba spremljati pod skrbnim nadzorom izkušenega zdravnika.

Pediatrična populacija

Varnost in učinkovitost imikvimoda pri aktinični keratozi pri otrocih in mladostnikih, starih do 18 let, še nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Način uporabe

Zdravilo Zyclara je primerno samo za zunanjo uporabo. Izogibati se je treba stiku z očmi, ustnicami in nosnicami.

Zdravljenega predela se ne sme prevezovati ali kako drugače prekriti.

Predpisovalec zdravila mora bolniku pokazati pravilno tehniko nanašanja kreme, da bi bil učinek zdravljenja z zdravilom Zyclara čim večji.

Zdravilo Zyclara se enkrat na dan pred spanjem nanese na kožo prizadetega predela, kjer naj ostane 8 ur. V tem času se je treba izogibati prhanju ali kopanju. Pred nanašanjem kreme mora bolnik zdravljeni predel umiti z blagim milom in vodo ter ga nato dobro osušiti. Zdravilo Zyclara je treba v zelo tankem sloju nanesti na celotno zdravljeno področje in ga vtreti v kožo, dokler se ne vpije. Na zdravljeni predel se lahko vsak dan naneseta do 2 vrečici zdravila Zyclara (celoten obraz ali lasišče, vendar ne oboje). Delno uporabljenih vrečic se ne sme ponovno uporabiti in jih je treba zavreči.

Zdravilo Zyclara je treba pustiti na koži približno 8 ur; po tem obdobju moramo kremo nujno odstraniti tako, da zdravljeni predel in roke umijemo z blagim milom in vodo.

Pred vsakim nanašanjem kreme in po njem si je treba dobro umiti roke.

Pozabljen odmerek

Če bolnik pozabi uporabiti odmerek, naj počaka do naslednjega večera in zdravilo Zyclara uporabi takrat, nato pa naj nadaljuje z običajnim urnikom zdravljenja. Kreme se ne sme nanesti na kožo več kot enkrat na dan. Posamezen ciklus zdravljenja zaradi pozabljenih odmerkov ali obdobij prekinitve ne sme biti daljši od 2 tednov.

4.3Kontraindikacije

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Splošna navodila za zdravljenje

Pri lezijah, ki so atipične za AK, ali pri sumu na malignost, je potrebno opraviti biopsijo, da se določi primerno zdravljenje.

Preprečiti je treba stik zdravila z očmi, ustnicami in nosnicami, saj uporaba imikvimoda ni bila ovrednotena za zdravljenje aktiničnih keratoz na vekah, v nosnicah, v ušesih ali predelu ustnic znotraj meje s kožo.

Uporaba imikvimod kreme ni priporočena, dokler se koža po predhodnem zdravljenju ali kirurškem posegu ne zaceli. Nanašanje kreme na poškodovano kožo lahko privede do zvečanja sistemske absorpcije imikvimoda, kar lahko poveča tveganje za pojav neželenih učinkov (glejte poglavji 4.8 in 4.9).

Zaradi tveganja za večjo dovzetnost za sončne opekline se priporoča uporaba zaščitne sončne kreme, bolniki pa naj med zdravljenjem z zdravilom Zyclara omejijo izpostavljanje naravni ali sončni

svetlobi (uporaba solarija ali zdravljenje z UVA/B svetilkami) oziroma se mu izogibajo. Zdravljene predele kože je treba zaščititi pred sončno svetlobo.

Uporaba imikvimoda ni priporočena za zdravljenje AK lezij z izrazito hiperkeratozo ali hipertrofijo, kot je na primer kožni rog.

Lokalne kožne reakcije

Med zdravljenjem in do ozdravitve je prizadeta koža zelo verjetno videti opazno drugačna od zdrave kože. Lokalne kožne reakcije so pogoste, vendar se njihova intenzivnost med zdravljenjem navadno zmanjša oziroma po prekinitvi zdravljenja z imikvimod kremo izzvenijo. Redko se intenzivne lokalne vnetne reakcije, vključno z rosenjem ali erozijo kože, lahko pojavijo po zgolj nekaj nanosih imikvimod kreme.

Obstaja povezava med stopnjo popolnega izginotja in intenzivnostjo lokalnih kožnih reakcij (npr. eritema). Te lokalne kožne reakcije so lahko povezane s stimulacijo lokalnega imunskega odziva. Imikvimod lahko tudi poslabša vnetna stanja kože. Če je potrebno, se lahko zdravljenje zaradi nelagodja bolnika ali resnosti lokalne reakcije na koži za nekaj dni prekine. Ko se reakcija na koži umiri, se lahko zdravljenje z imikvimod kremo nadaljuje. Zdi se, da je intenzivnost lokalnih kožnih reakcij v drugem ciklusu zdravljenja nižja kot v prvem ciklusu zdravljenja z zdravilom Zyclara.

Sistemske reakcije

Gripi podobni znaki in simptomi lahko spremljajo burne lokalne kožne reakcije, ki lahko zajemajo utrujenost, navzeo, zvišano telesno temperaturo, mialgije, artralgije in mrazenje, ali se celo pojavijo pred njimi. V takih primerih je treba razmisliti o prilagoditvi odmerka (glejte poglavje 4.8). Bolnike z zmanjšano hematološko rezervo je treba spremljati pod skrbnim nadzorom izkušenega zdravnika (glejte poglavje 4.8).

Posebne populacije

Bolniki z okvaro srca, jeter ali ledvic v klinične študije niso bili vključeni. Te bolnike je treba spremljati pod skrbnim nadzorom izkušenega zdravnika.

Uporaba pri bolniki z oslabljenim imunskim sistemom in/ali bolnikih z avtoimunskimi boleznimi Varnost in učinkovitost zdravila Zyclara pri bolnikih z oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolnikih s presajenimi organi) in/ali bolnikih z avtoimunskimi boleznimi nista bili ugotovljeni. Zato je treba imikvimod kremo pri teh bolnikih uporabljati previdno (glejte poglavje 4.5). Upoštevati je treba ravnovesje koristi zdravljenja z imikvimodom in tveganja, povezanega z možno zavrnitvijo presadka ali boleznijo presadka proti gostitelju (graft-versus-host disease) ali z možnim poslabšanjem avtoimunske bolezni.

Ponovno zdravljenje

Ni podatkov o ponovnem zdravljenju aktiničnih keratoz, ki so se pojavile potem, ko so že izginile po dveh ciklusih zdravljenja.

Pomožne snovi

Stearilalkohol in cetilalkohol lahko povzročita lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis). Metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216) lahko povzročita alergijske reakcije (lahko zapoznele).

4.5Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Študij medsebojnega delovanja niso izvedli. To vključuje študije z imunosupresivnimi zdravili. Interakcije s sistemskimi zdravili bi bile omejene zaradi minimalne absorpcije imikvimod kreme skozi kožo.

Imikvimod kremo je treba zaradi njenih imunsko-stimulativnih lastnosti previdno uporabljati pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivna zdravila (glejte poglavje 4.4).

Sočasni uporabi zdravila Zyclara in drugih krem z imikvimodom na istem zdravljenem predelu se je treba izogibati, saj vsebujeta enako zdravilno učinkovino (imikvimod), kar lahko poveča tveganje za pojav in večjo izrazitost lokalnih kožnih reakcij.

4.6Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Za imikvimod ni na voljo kliničnih podatkov pri nosečnicah, ki so bile izpostavljene zdravilu. Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na nosečnost, razvoj zarodka/plodu, porod ali postnatalni razvoj (glejte poglavje 5.3).

Pri predpisovanju zdravila Zyclara nosečnicam je potrebna previdnost. Zdravilo Zyclara se lahko uporablja med nosečnostjo le če morebitna korist upravičuje morebitno tveganje za plod.

Dojenje

Ni znano, ali se imikvimod/presnovki izločajo v materino mleko. Tveganja za dojenega novorojenca/otroka ne moremo izključiti.

Odločiti se je treba med prenehanjem dojenja in prenehanjem/prekinitvijo zdravljenja z zdravilom Zyclara, pri čemer je treba pretehtati prednosti dojenja za otroka in prednosti zdravljenja za mater.

Plodnost

Kliničnih podatkov ni na voljo, morebitno tveganje za ljudi je neznano.

4.7Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Zdravilo Zyclara nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8Neželeni učinki

Povzetek varnostnega profila

Spodaj prikazani podatki odražajo izpostavljenost zdravilu Zyclara ali vehiklom (nosilcem kreme) pri 319 bolnikih, vključenih v dve dvojno slepi študiji. Bolniki so dnevno nanašali do dve vrečici zdravila Zyclara 3,75 % krema ali vehikla na površino prizadetega predela (bodisi celoten obraz bodisi neporaščeno lasišče, vendar ne oboje) v dveh 2-tedenskih ciklusih zdravljenja, med katerima je bilo 2- tedensko obdobje premora brez zdravljenja.

V kliničnih študijah je imela večina bolnikov (159/160), ki je uporabljala zdravilo Zyclara za zdravljenje AK, lokalne kožne reakcije (najpogosteje eritem, kraste in luščenje/suhost na mestu aplikacije) na mestu nanašanja. Vendar pa je bilo treba le pri 11 % (17/160) bolnikov, ki so sodelovali v kliničnih preskušanjih zdravila Zyclara, prekiniti obdobja zdravljenja zaradi lokalnih neželenih učinkov. Pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Zyclara v kliničnih študijah, so poročali o nekaterih sistemskih neželenih učinkih, vključno z glavobolom pri 6 % (10/160) in utrujenostjo pri 4 % (7/160).

Seznam neželenih učinkov v preglednici

Podatki, prikazani v spodnji preglednici, odražajo:

-izpostavljenost zdravilu Zyclara ali vehiklu v zgoraj omenjenih študijah (pogostnosti: zelo pogosti do občasni in pogostejši po uporabi vehikla).

-izkušnje z uporabo imikvimod 5 % kreme.

Pogostnost neželenih učinkov je definirana kot:

zelo pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100 do <1/10);

občasni (≥1/1.000 do <1/100); redki (≥1/10.000 do <1/1.000);

zelo redki (<1/1.000) in neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)

Organski sistem

Pogostnost

 

Neželeni učinki

 

 

 

 

Infekcijske in parazitske

pogosti

 

herpes simpleks

bolezni

občasni

 

okužba

 

 

 

pustule

 

neznana

 

okužbe kože

 

pogostnost

 

 

Bolezni krvi in limfatičnega

pogosti

 

limfadenopatija

sistema

neznana

 

znižan hemoglobin

 

pogostnost

 

znižano število belih krvnih celic

 

 

 

znižano število nevtofilcev

 

 

 

znižano število trombocitov

Bolezni imunskega sistema

redki

 

poslabšanje avtoimunskih bolezni

Presnovne in prehranske

pogosti

 

anoreksija

motnje

 

 

zvišana vrednost glukoze v krvi

Psihiatrične motnje

pogosti

 

nespečnost

 

občasni

 

depresija

 

 

 

razdražljivost

Bolezni živčevja

pogosti

 

glavobol

 

 

 

omotica

Očesne bolezni

občasni

 

draženje veznice

 

 

 

edem očesne veke

Bolezni dihal, prsnega koša in

občasni

 

zamašen nos

mediastinalnega prostora

 

 

bolečine v faringo-laringealnem prostoru

Bolezni jeter, žolčnika in

neznana

 

zvišane vrednosti jetrnih encimov

žolčevodov

pogostnost

 

 

Bolezni prebavil

pogosti

 

navzea

 

 

 

diareja

 

 

 

bruhanje

 

občasni

 

suha usta

Bolezni kože in podkožja

zelo pogosti

 

eritem

 

 

 

krasta

 

 

 

luščenje kože

 

 

 

kožni edem

 

 

 

kožne razjede

 

 

 

hipopigmentacija kože

 

pogosti

 

dermatitis

 

občasni

 

edem obraza

 

redki

 

dermatološke reakcije na oddaljenih mestih

 

neznana

 

alopecija

 

pogostnost

 

multiformni eritem

 

 

 

Stevens Johnsonov sindrom

 

 

 

kožni eritematozni eritem

 

 

 

hiperpigmentacija kože

Bolezni mišično-skeletnega

pogosti

 

mialgija

sistema in vezivnega tkiva

 

 

artralgija

 

občasni

 

bolečine v hrbtu

 

 

 

bolečine v ekstremitetah

Splošne težave in spremembe

zelo pogosti

 

eritem na mestu aplikacije

na mestu aplikacije

 

 

nastajanje krast na mestu aplikacije

 

 

 

luščenje na mestu aplikacije

 

 

 

suhost na mestu aplikacije

 

 

 

edem na mestu aplikacije

 

 

 

Organski sistem

Pogostnost

Neželeni učinki

 

 

 

 

 

razjeda na mestu aplikacije

 

 

izcedek na mestu aplikacije

 

pogosti

reakcija na mestu aplikacije

 

 

pruritus na mestu aplikacije

 

 

bolečina na mestu aplikacije

 

 

oteklina na mestu aplikacije

 

 

pekoč občutek na mestu aplikacije

 

 

draženje na mestu aplikacije

 

 

izpuščaj na mestu aplikacije

 

 

utrujenost

 

 

pireksija

 

 

gripi podobna bolezen

 

 

bolečine

 

 

bolečine v prsih

 

občasni

dermatitis na mestu aplikacije

 

 

krvavitev na mestu aplikacije

 

 

papule na mestu aplikacije

 

 

parestezija na mestu aplikacije

 

 

hiperstezija na mestu aplikacije

 

 

vnetje na mestu aplikacije

 

 

brazgotina na mestu aplikacije

 

 

razpokanje kože na mestu aplikacije

 

 

vezikli na mestu aplikacije

 

 

občutek toplote na mestu aplikacije

 

 

astenija

 

 

mrazenje

 

 

letargija

 

 

neugodje

 

 

vnetje

Opis izbranih neželenih učinkov

Bolezni krvi

V kliničnih študijah uporabe imikvimod 5 % kreme so opazili znižanje vrednosti hemoglobina levkocitov, absolutnih nevtrofilcev in trombocitov. Ta zmanjšanja se ne štejejo za klinično pomembna pri bolnikih z normalnimi hematološkimi vrednostmi. Bolnikov z zmanjšanimi hematološkimi vrednostmi v kliničnih preskušanjih niso preučevali. O znižanju hematoloških parametrov, ki so zahtevali klinično intervencijo, so poročali v obdobju po prihodu zdravila na trg.

Okužbe kože

Okužbe kože so opazili med zdravljenjem z imikvimodom. Čeprav ni prišlo do resnih posledic, se je vedno treba zavedati možnosti okužbe razpokane/poškodovane kože.

Hipopigmentacija in hiperpigmentacija

Poročali so o lokalni hipopigmentaciji in hiperpigmentaciji po uporabi kreme imikvimod 5 %. Spremljanje podatkov nakazuje, da so lahko te spremembe barve kože pri nekaterih bolnikih trajne.

Dermatološke reakcije na oddaljenih mestih

V kliničnih preskušanjih imikvimod 5 % kreme so poročali o redkih primerih kožnih reakcij na oddaljenih mestih, vključno z multiformnim eritemom.

Alopecija

Klinične študije, v katerih so preučevali uporabo imikvimod 5 % kreme za zdravljenje aktinične keratoze, so ugotovile 0,4 % (5/1214) pogostnost pojava alopecije na zdravljenem predelu ali v njegovi okolici.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.

4.9Preveliko odmerjanje

Sistemsko preveliko odmerjanje imikvimod kreme po lokalnem nanašanju ni verjetno zaradi minimalne perkutane absorpcije. Študije na kuncih so pokazale, da je dermalni smrtni odmerek večji od 5 g/kg. Vztrajno prekomerno lokalno odmerjanje imikvimod kreme lahko povzroči hude lokalne reakcije na koži in lahko poveča tveganje za sistemske reakcije.

Po nenamernem zaužitju enkratnega odmerka 200 mg imikvimoda, kar ustreza vsebini več kot 21 vrečic zdravila Zyclara, se lahko pojavijo navzea, bruhanje, glavobol, mialgija in povišana telesna temperatura. Klinično najresnejši neželeni učinek, o katerem so poročali po uporabi več peroralnih odmerkov ≥ 200 mg, je bila hipotenzija, ki je po uporabi peroralnega ali intravenskega vnosa tekočin izzvenela.

Zdravljenje prevelikega odmerjanja mora vsebovati zdravljenje kliničnih simptomov.

5.FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antibiotiki in kemoterapevtiki za uporabo v dermatologiji, protivirusna zdravila, oznaka ATC: D06BB10

Farmakodinamični učinki

Imikvimod je modulator imunskega odziva. Je vodilna spojina družine imidazolinov. Študije nasičene vezave nakazujejo, da na odzivnih imunskih celicah obstajajo membranski receptorji za imikvimod; imenujejo se tollu-podoben receptor 7 in 8. Imikvimod inducira sproščanje interferona alfa (IFN-α) in drugih citokinov iz različnih človeških in živalskih celic (npr. iz humanih monocitov/makrofagov in keratinocitov). V in vivo pogojih je lokalno nanašanje imikvimod kreme na kožo miši, v primerjavi s kožo nezdravljenih miši, povzročilo zvišanje koncentracij IFN in tumorje nekrotizirajočega faktorja (TNF). Skupina induciranih citokinov se razlikuje glede na izvor celičnega tkiva. Sproščanje citokinov je bilo inducirano po dermalni in peroralni uporabi imikvimoda tudi pri različnih drugih laboratorijskih živalih in v študijah na ljudeh. Na živalskih modelih imikvimod učinkovito deluje proti virusnim okužbam in deluje protitumorsko, predvsem zaradi spodbujanja interferona alfa in drugih citokinov.

Zvišanje sistemskih ravni alfa interferona in drugih citokinov po lokalnem nanosu imikvimoda so opazili tudi pri ljudeh.

Klinična učinkovitost in varnost

Učinkovitost zdravila Zyclara so preučevali v dveh randomiziranih, dvojno slepih, z vehiklom nadzorovanih kliničnih študijah. Bolniki so imeli 5-20 klinično značilnih, vidnih ali otipljivih AK lezij na predelu, katerega površina je presegala 25 cm2, na obrazu ali neporaščenem lasišču. 319 preiskovancev z AK je bilo zdravljenih z do 2 vrečicama imikvimod 3,75 % kreme na dan ali ujemajočo se kremo z vehiklom v dveh dvotedenskih ciklusih zdravljenja, med katerima je bil dvotedenski odmor brez zdravljenja. V vseh preskušanjih je bila stopnja celotnega očistka 8 tednov po

končanem zdravljenju po uporabi imikvomod 3,75 % kreme na področju celotnega obraza ali neporaščenega lasišča 35,6 % (57/160 bolnikov, interval zaupanja (IZ) 28,2 %, 43,6 %), po uporabi vehikla pa 6,3 % (10/159 bolnikov, IZ 3,1 %, 11,3 %). Med bolniki, starimi 65 let in več, ter mlajšimi bolniki niso opazili splošnih razlik glede varnosti in učinkovitosti. O karcinomu skvamoznih celic so poročali pri 1,3 % (2/160) bolnikov, zdravljenih z imikvimodom, ter pri 0,6 % (1/159) bolnikov, zdravljenih z vehiklom. Ta razlika ni bila statistično pomembna.

V nadaljevalni študiji, v kateri so najmanj 14 mesecev opazovali bolnike, ki so se zdravili z imikvomod 3,75 % in pri katerih so lezije na začetku izginile, nato pa niso več prejemali kakršnega koli nadaljnjega zdravljenja AK, se je pri 40,5 % bolnikov pokazala trajna popolna odprava na celotnem zdravljenem področju (bodisi celotnem obrazu ali lasišču). Ni podatkov glede dolgotrajnega izginotja lezij po tem obdobju.

Pediatrična populacija

Evropska agencija za zdravila je začasno odložila zahtevo za predložitev rezultatov študij z zdravilom Zyclara za vse podskupine pediatrične populacije pri aktinični keratozi (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).

5.2Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Pri ljudeh se je manj kot 0,9 % lokalno nanesenega enkratnega odmerka radioaktivno označenega imikvimoda absorbiralo skozi kožo.

Sistemska izpostavljenost (perkutana penetracija) je bila izračunana z določanjem vsebnosti ogljika- 14 [14C] iz imikvimoda v urinu in blatu.

Med farmakokinetično študijo z imikvimod 3,75 % kremo so pri bolnikih z AK, ki so do tri tedne na celotni obraz in/ali lasišče (približno 200 cm2) nanašali 2 vrečici (18,75 mg imikvimoda/dan) na dan, opazili nizko sistemsko absorpcijo imikvimoda. Koncentracije v stanju dinamičnega ravnovesja so bile dosežene v 2 tednih, čas do najvišjih koncentracij (Tmax) je bil med 6 in 9 ur po zadnjem nanosu.

Porazdelitev

Povprečna najvišja serumska koncentracija imikvimoda ob koncu farmakokinetične študije je bila

0,323 ng/ml.

Biotransformacija

Peroralno uporabljen imikvimod se hitro in obsežno presnavlja v dva glavna metabolita.

Izločanje

Majhna količina zdravila, ki se je absorbirala v sistemski obtok, je bila hitro izločena tako z urinom kot blatom s povprečnim razmerjem približno 3 proti 1.

Izračunana navidezna razpolovna doba po lokalnem odmerjanju 3,75 % imikvimod kreme v famrakokinetični študiji je bila približno 29 ur.

5.3Predklinični podatki o varnosti

Neklinični podatki na osnovi običajnih študij farmakološke varnosti, mutagenosti in teratogenosti ne kažejo posebnega tveganja za človeka.

V štirimesečni študiji kožne toksičnosti na podganah,so pri odmerkih 0,5 in 2,5 mg/kg opazili znatno zmanjšanje telesne mase in povečanje teže vranice; v štirimesečni študiji na koži miši podobnih učinkov niso opazili. Pri obeh vrstah so, predvsem pri večjih odmerkih, opazili lokalno draženje kože.

V 18-mesečni študiji kancerogenosti na miših z dermalnim nanašanjem trikrat na teden zdravilo ni sprožilo nastanka tumorjev na mestu nanašanja. Le pri samicah je bila pojavnost hepatoceličnih adenomov nekoliko večja kot pri kontrolnih živalih. Pojavnost se ujema z znano stopnjo pojavnosti spontanih tumorjev pri miših, v odvisnosti od starosti živali. Iz tega razloga se ta opažanja štejejo za

naključna. Ker ima imikvimod pri ljudeh majhno sistemsko absorpcijo iz kože in ni mutagen, je tveganje za človeka, ki bi izviralo iz sistemske izpostavitve, verjetno nizko. Poleg tega se v dvoletni

študiji kancerogenosti pri podganah pri peroralnem dajanju tumorji niso pojavili na nobenem mestu.

Imikvimod krema je bila ovrednotena v biološkem testu fotokarcinogenosti na neporaščenih miših albino, ki so sončnemu ultravijoličnemu sevanju (UVR). Živalim so dajali imikvimod trikrat tedensko, obsevane pa so bile 5 dni tedensko za 40 tednov. Miši so opazovali še dodatnih 12 tednov. V skupini mišk, ki so prejemale nosilec kreme, so se tumorji pojavljali bolj zgodaj in v večjem številu kot v kontrolni skupini, ki je bila manj obsevana. Pomen tega opažanja za človeka ni znan. V primerjavi s skupino, ki je prejemala le vehikel, lokalna uporaba imikvimod kreme pri nobenem odmerku ni povzročila rasti tumorjev.

6.FARMACEVTSKI PODATKI

6.1Seznam pomožnih snovi

izostearinska kislina benzilalkohol cetilalkohol stearilalkohol

beli vazelin polisorbat 60 sorbitan stearat glicerol

metilparahidroksibenzoat (E218) propilparahidroksibenzoat (E216) ksantanski gumi

prečiščena voda

6.2Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3Rok uporabnosti

30 mesecev

6.4Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Ko so vrečice enkrat odprte, se ne smejo ponovno uporabiti.

6.5Vrsta ovojnine in vsebina

Škatle po 14, 28 in 56 vrečic za enkratno uporabo iz poliesterske/bele z nizko gostoto polietilena/aluminijske folije, ki vsaka vsebuje 250 mg kreme.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

6.6Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ni posebnih zahtev.

7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Meda AB Pipers väg 2 170 73 Solna Švedska

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM

EU/1/12/783/001-003

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 23.08.2012

Datum zadnjega podaljšanja:

10.DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu.

Komentarji

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoč
  • Get it on Google Play
  • O
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    seznam zdravil na recept