Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAblavar (Vasovist)
ATC-kodV08CA
Ämnegadofosveset trisodium
TillverkareTMC Pharma Services Ltd.

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningspro okollet (EPAR) för Ablavar. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt l kemedlet och hur den kommit fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Ablavar?

Ablavar är en injektionsvätska, lösning, som i ehåller den aktiva substansen gadofosvesettrinatrium.

Ablavar används för diagnostik.inteDet ges till patienter som genomgår magnetisk resonansangiografi

(MRA), en procedur där bilderärav blodflödet i kroppen tas med hjälp av en typ av skanning som kallas magnetisk resonanstomog afi (MRT). Ablavar används för att få en tydligare bild hos patienter med

Hur används Ablavar?

misstänkta eller kända problem med blodkärlen i buken (magen) eller i armar och ben. Läkemedletär receptb lagt.

Ablavar bör ndast ges av läkare som har erfarenhet av diagnostisk avbildning.

Ablavar ges som en injektion i en ven under cirka 30 sekunder. Avbildningen kan starta omedelbart efter injektionen och kan fortsätta i upp till en timme därefter.

Läkare ska undvika att ge Ablavar till patienter som har allvarliga njurproblem eller som nyligen genomgått eller ska genomgå en levertransplantation. Om Ablavar är nödvändigt ska dessa patienter

1 Tidigare känt som Vasovist.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

få högst en dos under varje MRT-undersökning och det ska gå minst en vecka mellan varje Ablavar- injektion.

Hur verkar Ablavar?

Den aktiva substansen i Ablavar, gadofosvesettrinatrium, innehåller gadolinium, som tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. Gadolinium används som kontrastförstärkare för att få fram bättre bilder vid MRT-undersökningen. MRT är en avbildningsmetod som bygger på små magnetiska fält som skapas

av vattenmolekyler i kroppen. När gadolinium har injicerats samverkar ämnet med vattenmolekylerna.

Ablavar har undersökts i fyra studier med 693 patienter. Patienterna genomgickförsäljningskanning på grund av potentiella problem med de blodkärl som förser benen, njurarna eller fötterna med blod. Samtliga

Som en följd av denna samverkan ger vattenmolekylerna en starkare signal så att bilden får bättre

kontrast. Hos Ablavar är gadolinium bundet till ett annat kemiskt ämne så att metallen inte fr sätts

kroppen och det är preparerat så att det binder till proteiner i blodet. Det innebär att gadoli iumet stannar kvar tillräckligt länge i blodet för att man ska få en bra bild.

Hur har Ablavars effekt undersökts?

förbättrades med mellan 6 och 42 procent, vilket innebär att mellan 6 och 42 procent fler stenoser upptäcktes när Ablavar användes än när det i te användes. Ablavar förbättrade även diagnosens

exakthet och specificitet.

eller något annat innehållsämne.

Varför har Ablavar godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Ablavar är större än riskerna och rekommenderade att Ablavar skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Ablavar:

Den 3 oktober 2005 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Vasovist som gäller i hela Europeiska unionen. Den 10 januari 2011 ändrades läkemedlets namn till Ablavar.

Innehavaren av godkännandet för försäljning är TMC Pharma Services Ltd. Godkännandet för försäljning gäller utan tidsbegränsning. Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här. Mer information om behandling med Ablavar finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 01-2011.

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel