Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAcomplia
ATC-kodA08AX01
Ämnerimonabant
Tillverkaresanofi-aventis
Receptbelagt läkemedel.
sanofi-aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22 , 67019 Scoppito (AQ),
I läkemedlets tryckta bipacksedel skall namn och adress till tillverkaren av den relevanta satsen anges.

A. INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 27166, F-37071 Tours Cedex 2, Frankrike

försäljningItalien

som ansvarar för frisläppandet

B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

• VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

för

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

• ÖVRIGA VILLKOR

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall förvissa sig om att det finns ett fungerande system för biverkningsbevakning innan produkten lanseras på marknaden.

Innehavaren av godkännandet för försäljning förbinder sig att utföra den farmakologiska övervakning

 

 

 

längre

som beskrivs i planen för biverkningsbevakning.

En uppdaterad riskhanteringsplan skall tillhandahållas enligt CHMP:s riktlinjer för

riskhanteringssystem för humanläkemedel.

 

 

är

inte

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel