Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Märkning - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAcomplia
ATC-kodA08AX01
Ämnerimonabant
Tillverkaresanofi-aventis

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong med 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 och 98 filmdragerade tabletter i blister

1. LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 20 mg rimonabant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

för

 

 

 

Innehåller även laktosmonohydrat.

 

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytterligare information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

14 filmdragerade tabletter

 

längre

godkänt

 

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70x1 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

84 filmdragerade tabletter

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

är

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

6.SÄRSKILDLäkemedletVARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTIONförsäljningAV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

för

 

Frankrike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

godkänt

 

 

EU/1/06/344/002

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

längre

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

Lot

BATCHNUMMER

 

inte

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

14.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

ACOMPLIA

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister med 14, 28, 56, 84 och 98 filmdragerade tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

försäljning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖVRIGT

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TI

 

 

 

 

 

 

ON

 

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

TO

 

 

 

 

 

 

FR

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

Blister med 30, 70 x 1 och 90 filmdragerade tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGförsäljning

3. UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ÖVRIGT

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

Kartong med 28, 98 och 500 filmdragerade tabletter i HDPE-burkar / Etikett till HDPE-burk med 28, 98 och 500 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter

 

 

 

 

rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

Varje tablett innehåller 20 mg rimonabant.

 

för

 

 

 

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

3.

 

 

Innehåller även laktosmonohydrat.

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytterligare information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEKgodkänt

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

500 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.är

 

 

 

 

6. SÄRSKILDLäkemedletVARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat {MM/ÅÅÅÅ}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNINGförsäljning(NAMN OCH ADRESS)

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/344/007

godkänt

för

EU/1/06/344/008

EU/1/06/344/009

 

 

13.

BATCHNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

längre

 

 

15. BRUKSANVISNING

inte

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

är

ACOMPLIA Läkemedlet

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel