Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Märkning - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringActos
ATC-kodA10BG03
Ämnepioglitazone hydrochloride
TillverkareTakeda Pharma A/S

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Actos 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 15 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. För ytterligare information se bipacksedel.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196 tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmark

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/150/007, 14 tabletter

EU/1/00/150/001, 28 tabletter

EU/1/00/150/016, 30 tabletter

EU/1/00/150/002, 50 tabletter

EU/1/00/150/009, 56 tabletter

EU/1/00/150/017, 84 tabletter

EU/1/00/150/018, 90 tabletter

EU/1/00/150/003, 98 tabletter

EU/1/00/150/025, 112 tabletter

EU/1/00/150/026, 196 tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Actos 15 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Actos 30 mg tabletter

Pioglitazon

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 30 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. För ytterligare information se bipacksedel.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/150/008, 14 tabletter

EU/1/00/150/004, 28 tabletter

EU/1/00/150/019, 30 tabletter

EU/1/00/150/005, 50 tabletter

EU/1/00/150/010, 56 tabletter

EU/1/00/150/020, 84 tabletter

EU/1/00/150/021, 90 tabletter

EU/1/00/150/006, 98 tabletter

EU/1/00/150/027, 112 tabletter

EU/1/00/150/028, 196 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Actos 30 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Actos 45 mg tabletter

Pioglitazon

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 45 mg pioglitazon (som hydroklorid).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktosmonohydrat. För ytterligare information se bipacksedel.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 tabletter

28 tabletter

30 tabletter

50 tabletter

56 tabletter

84 tabletter

90 tabletter

98 tabletter

112 tabletter

196 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Danmark

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/00/150/011, 14 tabletter

EU/1/00/150/012, 28 tabletter

EU/1/00/150/022, 30 tabletter

EU/1/00/150/013, 50 tabletter

EU/1/00/150/014, 56 tabletter

EU/1/00/150/023, 84 tabletter

EU/1/00/150/024, 90 tabletter

EU/1/00/150/015, 98 tabletter

EU/1/00/150/029, 112 tabletter

EU/1/00/150/030, 196 tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I BLINDSKRIFT

Actos 45 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Actos 15 mg tabletter

Pioglitazon

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda (logo)

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT (FÖRKORTNINGAR PÅ DAGAR PÅ KALENDERFÖRPACKNINGAR

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Actos 30 mg tabletter

Pioglitazon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda (logo)

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT (FÖRKORTNINGAR PÅ DAGAR PÅ KALENDERFÖRPACKNINGAR

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Actos 45 mg tabletter

Pioglitazon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Takeda (logo)

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT (FÖRKORTNINGAR PÅ DAGAR PÅ KALENDERFÖRPACKNINGAR

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel