Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Märkning - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAdempas
ATC-kodC02KX05
Ämneriociguat
TillverkareBayer AG

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Adempas 0,5 mg filmdragerade tabletter Adempas 1 mg filmdragerade tabletter Adempas 1,5 mg filmdragerade tabletter Adempas 2 mg filmdragerade tabletter Adempas 2,5 mg filmdragerade tabletter riociguatum

2.DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS

Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg riociguat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos. Läs bipacksedeln före användning.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

294 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Bayer (logotyp)

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Adempas 0,5 mg – förpackning med 42 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – förpackning med 84 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – förpackning med 90 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – förpackning med 294 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – förpackning med 42 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – förpackning med 84 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – förpackning med 90 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – förpackning med 294 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – förpackning med 42 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – förpackning med 84 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – förpackning med 90 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – förpackning med 294 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – förpackning med 42 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – förpackning med 84 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – förpackning med 90 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – förpackning med 294 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – förpackning med 42 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – förpackning med 84 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – förpackning med 90 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – förpackning med 294 filmdragerade tabletter - EU/1/13/907/020

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER – FÖRPACKNINGAR MED 42, 84, 90, 294 FILMDRAGERADE TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Adempas 0,5 mg tabletter Adempas 1 mg tabletter Adempas 1,5 mg tabletter Adempas 2 mg tabletter Adempas 2,5 mg tabletter riociguatum

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bayer (logotyp)

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

MÅN

TIS

ONS

TOR

FRE

LÖR

SÖN

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel