Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Märkning - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAdenuric
ATC-kodM04AA03
Ämnefebuxostat
TillverkareMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ADENURIC 80 mg, filmdragerade tabletter

Febuxostatum

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 80 mg febuxostat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos (som monohydrat).

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

42 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/447/001 28 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/002 84 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/005 14 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/006 42 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/007 56 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/008 98 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/013 14 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/014 28 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/015 42 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/016 56 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/017 84 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/018 98 filmdragerade tabletter

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ADENURIC 80 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC/ACLAR/ALUMINIUM ELLER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADENURIC 80 mg tabletter

Febuxostatum

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Menarini International O. L. S. A.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADENURIC 120 mg, filmdragerade tabletter

Febuxostatum

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 120 mg febuxostat.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos (som monohydrat).

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 filmdragerade tabletter

28 filmdragerade tabletter

42 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

98 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Innehavare av godkännande för försäljning: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/447/003 28 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/004 84 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/009 14 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/010 42 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/011 56 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/012 98 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/019 14 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/020 28 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/021 42 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/022 56 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/023 84 filmdragerade tabletter

EU/1/08/447/024 98 filmdragerade tabletter

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ADENURIC 120 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS PVC/ACLAR/ALUMINIUM ELLER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ADENURIC 120 mg tabletter

Febuxostatum

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Menarini International O. L. S. A.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel