Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Märkning - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringAlli (Orlistat GSK)
ATC-kodA08AB01
Ämneorlistat
TillverkareGlaxo Group Limited

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONGHYLSA, 42, 60, 84, 90 eller 120 KAPSLAR

1.LÄKEMEDLETS NAMN

alli 60 mg hårda kapslar Orlistat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje hård kapsel innehåller 60 mg orlistat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackningen innehåller:

1 burk med 42 hårda kapslar

1 burk med 60 hårda kapslar

1 burk med 84 hårda kapslar

1 burk med 90 hårda kapslar

1 burk med 120 hårda kapslar

1 etui

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/401/007-011

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

För vuxna med ett BMI på 28 eller mer.

Viktminskningshjälpmedel

Kan hjälpa dig till en större viktminskning än vad enbart ett kostprogram kan göra.

alli används för viktminskning tillsammans med kalorireducerade, fettsnåla måltider hos överviktiga (BMI 28 eller mer) vuxna som är 18 år eller äldre.

Det är kliniskt bevisat att alli hjälper dig att minska mer i vikt än vad enbart ett kostprogram kan göra. Kapslarna påverkar enbart matsmältningssystemet och hindrar omkring en fjärdedel av fettet i maten att tas upp av kroppen. Detta fett passerar ut ur kroppen och kan förändra din avföring. Du kan hantera dessa effekter genom att äta måltider med lågt fettinnehåll.

Kontrollera om ditt BMI är 28 eller mer genom att leta upp din längd i tabellen. Om du väger mindre än den vikt som anges för din längd är ditt BMI under 28 - använd inte alli.

Längd

Vikt

 

 

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Att vara överviktig ökar risken för att utveckla allvarliga hälsoproblem som t.ex. diabetes och hjärtsjukdom. Du bör besöka läkare för en kontroll.

Får inte användas

om du är under 18 år.

om du är gravid eller ammar.

om du tar ciklosporin.

om du tar warfarin eller några andra läkemedel som används för att förtunna blodet.

om du är överkänslig (allergisk) mot orlistat eller mot något av övriga innehållsämnen.

om du har gallstas (tillstånd då gallflödet från levern är blockerat).

om du har problem att ta upp föda (kroniskt malabsorptionssyndrom).

Tala med läkare innan du tar alli

om du tar amiodaron för problem med hjärtrytmen.

om du tar något läkemedel mot diabetes.

om du tar något läkemedel mot epilepsi

om du har en njursjukdom

om du tar sköldkörtelläkemedel (levotyroxin)

om du tar HIV-läkemedel

om du tar läkemedel mot depression, psykiska störningar eller ångest

Tala med läkare eller apotekspersonalen när du tar alli

om du tar något läkemedel mot högt blodtryck.

om du tar något läkemedel mot högt kolesterolvärde. Bruksanvisning

Svälj 1 kapsel hel med vatten 3 gånger om dagen tillsammans med varje huvudmål som innehåller fett.

Ta inte mer än 3 kapslar om dagen.

Du bör ta ett multivitaminpreparat (med vitamin A, D, E och K) en gång om dagen innan du går och lägger dig.

Du bör inte ta alli i mer än 6 månader.

www.alliplan.se

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

alli 60 mg hårda kapslar

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONGHYLSA, 42, 60, 84, 90 eller 120 KAPSLAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

alli 60 mg hårda kapslar Orlistat

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje hård kapsel innehåller 60 mg orlistat.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackningen innehåller:

1 burk med 42 hårda kapslar

1 burk med 60 hårda kapslar

1 burk med 84 hårda kapslar

1 burk med 90 hårda kapslar

1 burk med 120 hårda kapslar

1 etui

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/401/007-011

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Viktminskningshjälpmedel

Kan hjälpa dig till en större viktminskning än vad enbart ett kostprogram kan göra.

alli används för viktminskning tillsammans med kalorireducerade, fettsnåla måltider hos överviktiga vuxna som är 18 år eller äldre.

Det är kliniskt bevisat att alli hjälper dig att minska mer i vikt än vad enbart ett kostprogram kan göra. Kapslarna påverkar enbart matsmältningssystemet och hindrar omkring en fjärdedel av fettet i maten att tas upp av kroppen. Detta fett passerar ut ur kroppen och kan förändra din avföring. Du kan hantera dessa effekter genom att äta måltider med lägre fettinnehåll.

Bruksanvisning

Svälj 1 kapsel hel med vatten 3 gånger om dagen tillsammans med varje huvudmål som innehåller fett.

Ta inte mer än 3 kapslar om dagen.

Du bör ta ett multivitaminpreparat (med vitamin A, D, E och K) en gång om dagen innan du går och lägger dig.

Du bör inte ta alli i mer än 6 månader.

Om du vill ha mer information om alli viktminskningsprogram, besök www.alliplan.se

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURKENS ETIKETT, 42, 60, 84, 90 eller 120 KAPSLAR

1. LÄKEMEDLETS NAMN

alli 60 mg hårda kapslar Orlistat

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje hård kapsel innehåller 60 mg orlistat.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 hårda kapslar

60 hårda kapslar

84 hårda kapslar

90 hårda kapslar

120 hårda kapslar

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/401/007-011

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Viktminskningshjälpmedel

Vuxna, 18 år eller äldre, som är överviktiga.

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETUI (SHUTTLE)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

alli 60 mg hårda kapslar Orlistat

Oral användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Rymmer 3 kapslar.

6.ÖVRIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras vid högst 25 °C.

Kassera kapslar som har förvarats i detta etui i mer än 1 månad.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONGHYLSA, 42, 60, 84, 90 eller 120 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

alli 27 mg tuggtabletter Orlistat

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tuggtablett innehåller 27 mg orlistat.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos och sackaros. Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackningen innehåller:

1 burk med 42 tuggtabletter

1 burk med 60 tuggtabletter

1 burk med 84 tuggtabletter

1 burk med 90 tuggtabletter

1 burk med 120 tuggtabletter

1 etui

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/401/012-016

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

För vuxna med ett BMI på 28 eller mer.

Viktminskningshjälpmedel

Kan hjälpa dig till en större viktminskning än vad enbart ett kostprogram kan göra.

Tugga en tablett tre gånger om dagen.

alli används för viktminskning tillsammans med kalorireducerade, fettsnåla måltider hos överviktiga (BMI 28 eller mer) vuxna som är 18 år eller äldre.

Det är kliniskt bevisat att alli hjälper dig att minska mer i vikt än vad enbart ett kostprogram kan göra. Tabletterna påverkar enbart matsmältningssystemet och hindrar omkring en fjärdedel av fettet i maten att tas upp av kroppen. Detta fett passerar ut ur kroppen och kan förändra din avföring. Du kan hantera dessa effekter genom att äta måltider med lågt fettinnehåll.

Kontrollera om ditt BMI är 28 eller mer genom att leta upp din längd i tabellen. Om du väger mindre än den vikt som anges för din längd är ditt BMI under 28 - använd inte alli.

Längd

Vikt

 

 

150 cm

63 kg

155 cm

67,25 kg

160 cm

71,75 kg

165 cm

76,25 kg

170 cm

81 kg

175 cm

85,75 kg

180 cm

90,75 kg

185 cm

95,75 kg

190 cm

101 kg

Att vara överviktig ökar risken för att utveckla allvarliga hälsoproblem som t.ex. diabetes och hjärtsjukdom. Du bör besöka läkare för en kontroll.

Får inte användas

-om du är under 18 år.

-om du är gravid eller ammar.

-om du tar ciklosporin.

-om du tar warfarin eller några andra läkemedel som används för att förtunna blodet.

-om du är överkänslig (allergisk) mot orlistat eller mot något av övriga innehållsämnen.

-om du har gallstas (tillstånd då gallflödet från levern är blockerat).

-om du har problem att ta upp föda (kroniskt malabsorptionssyndrom).

Tala med läkare innan du tar alli

-om du tar amiodaron för problem med hjärtrytmen.

-om du tar något läkemedel mot diabetes.

-om du tar något läkemedel mot epilepsi

-om du har en njursjukdom

-om du tar sköldkörtelläkemedel (levotyroxin)

-om du tar HIV-läkemedel

Tala med läkare eller apotekspersonalen när du tar alli

-om du tar något läkemedel mot högt blodtryck.

-om du tar något läkemedel mot högt kolesterolvärde. Bruksanvisning

-Tugga en tablett 3 gånger om dagen tillsammans med varje huvudmål som innehåller fett.

-Ta enbart en tablett åt gången.

-Ta inte mer än 3 tabletter om dagen.

-Du bör ta ett multivitaminpreparat (med vitamin A, D, E och K) en gång om dagen innan du går och lägger dig.

-Du bör inte ta alli i mer än 6 månader.

www.alliplan.se

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

alli 27 mg tuggtabletter

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONGHYLSA, 42, 60, 84, 90 eller 120 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

alli 27 mg tuggtabletter Orlistat

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tuggtablett innehåller 27 mg orlistat.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos och sackaros. Se bipacksedelnför mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Förpackningen innehåller:

1 burk med 42 tuggtabletter

1 burk med 60 tuggtabletter

1 burk med 84 tuggtabletter

1 burk med 90 tuggtabletter

1 burk med 120 tuggtabletter

1 etui

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/401/012-016

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Viktminskningshjälpmedel

Kan hjälpa dig till en större viktminskning än vad enbart ett kostprogram kan göra.

alli används för viktminskning tillsammans med kalorireducerade, fettsnåla måltider hos överviktiga vuxna som är 18 år eller äldre.

Tugga en tablett tre gånger om dagen.

Det är kliniskt bevisat att alli hjälper dig att minska mer i vikt än vad enbart ett kostprogram kan göra. Tabletterna påverkar enbart matsmältningssystemet och hindrar omkring en fjärdedel av fettet i maten att tas upp av kroppen. Detta fett passerar ut ur kroppen och kan förändra din avföring. Du kan hantera dessa effekter genom att äta måltider med lägre fettinnehåll.

Bruksanvisning

-Tugga en tablett 3 gånger om dagen tillsammans med varje huvudmål som innehåller fett.

-Ta enbart en tablett åt gången.

-Ta inte mer än 3 tabletter om dagen.

-Du bör ta ett multivitaminpreparat (med vitamin A, D, E och K) en gång om dagen innan du går och lägger dig.

-Du bör inte ta alli i mer än 6 månader.

Om du vill ha mer information om alli viktminskningsprogram, besök www.alliplan.se

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

BURKENS ETIKETT, 42, 60, 84, 90 eller 120 TABLETTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

alli 27 mg tuggtabletter Orlistat

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tuggtablett innehåller 27 mg orlistat.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos och sackaros.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

42 tuggtabletter

60 tuggtabletter

84 tuggtabletter

90 tuggtabletter

120 tuggtabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/07/401/012-016

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Viktminskningshjälpmedel

Vuxna, 18 år eller äldre, som är överviktiga.

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

ETUI (SHUTTLE)

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

alli 27 mg tuggtabletter Orlistat

Oral användning

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

5. MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

Rymmer 3 tabletter.

6. ÖVRIGT

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras vid högst 25 °C.

Kassera tabletter som har förvarats i detta etui i mer än 1 månad.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel