Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baraclude (entecavir) – Märkning - J05AF10

Updated on site: 05-Oct-2017

Namn på medicineringBaraclude
ATC-kodJ05AF10
Ämneentecavir
TillverkareBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG ( BURK OCH TRYCKFÖRPACKNING) OCH BURKETIKETT

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Baraclude 0,5 mg filmdragerade tabletter entecavir

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg entecavir.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller också laktosmonohydrat.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Tryckförpackning: 30 x 1 filmdragerad tablett

 

90 x 1 filmdragerad tablett

Burk:

30 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Tryckförpackning:

Förvaras vid högst 30˚C.

Förvaras i originalförpackningen.

Burk:

Förvaras vid högst 25˚C.

Tillslut burken väl.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

EU/1/06/343/003

 

 

 

Tryckförpackning:

30 x 1 filmdragerad tablett

 

 

EU/1/06/343/006

90 x 1 filmdragerad tablett

 

Burk:

 

EU/1/06/343/001

30 filmdragerade tabletter

 

 

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ytterkartong: Baraclude 0,5 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Baraclude 0,5 mg tabletter entecavir

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG ( BURK OCH TRYCKFÖRPACKNING) OCH BURKETIKETT

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Baraclude 1 mg filmdragerade tabletter entecavir

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 1 mg entecavir.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller också laktosmonohydrat.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Tryckförpackning: 30 x 1 filmdragerad tablett

 

90 x 1 filmdragerad tablett

Burk:

30 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Tryckförpackning:

Förvaras vid högst 30˚C.

Förvaras i originalförpackningen.

Burk:

Förvaras vid högst 25˚C.

Tillslut burken väl.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

EU/1/06/343/004

 

 

 

Tryckförpackning:

30 x 1 filmdragerad tablett

 

 

EU/1/06/343/007

90 x 1 filmdragerad tablett

 

Burk:

 

EU/1/06/343/002

30 filmdragerade tabletter

 

 

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ytterkartong: Baraclude 1 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Baraclude 1 mg tabletter entecavir

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG OCH FLASKETIKETT

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Baraclude 0,05 mg/ml oral lösning entecavir

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje ml innehåller 0,05 mg entecavir.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller också: maltitol, konserveringsmedel E216, E218.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

210 ml oral lösning med doseringssked.

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/06/343/005

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ytterkartong: Baraclude 0,05 mg/ml

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel