Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Clopidogrel HCS (clopidogrel hydrochloride) – Märkning - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringClopidogrel HCS
ATC-kodB01AC04
Ämneclopidogrel hydrochloride
TillverkareHCS bvba  

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel HCS 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som hydroklorid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även hydrerad ricinolja.

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter

28x1 filmdragerade tabletter

30 filmdragerade tabletter

30x1 filmdragerade tabletter

50 filmdragerade tabletter

50x1 filmdragerade tabletter

56 filmdragerade tabletter

56x1 filmdragerade tabletter

84 filmdragerade tabletter

84x1 filmdragerade tabletter

90 filmdragerade tabletter

90x1 filmdragerade tabletter

100 filmdragerade tabletter

100x1 filmdragerade tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Oral användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

HCS bvba

H. Kennisstraat 53

B-2650 Edegem

Belgien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/10/651/001

28 filmdragerade tabletter

EU/1/10/651/002

30 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/10/651/003

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/10/651/004

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/10/651/005

84 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/10/651/006

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/10/651/007

100 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

EU/1/10/651/008

28x1 filmdragerade

tabletter

 

 

EU/1/10/651/009

28x1 filmdragerade tabletter

(kalenderförpackning)

EU/1/10/651/010

30x1 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/10/651/011

50x1 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/10/651/012

56x1 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/10/651/013

84x1 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/10/651/014

90x1 filmdragerade tabletter

 

 

EU/1/10/651/015

100x1 filmdragerade tabletter

 

 

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Clopidogrel HCS 75 mg

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER (28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90, 90x1, 100, 100x1 filmdragerade tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel HCS 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

HCS bvba

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER (28x1 filmdragerade tabletter – kalenderförpackning)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel HCS 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

HCS bvba

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel