Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Välj språk

Clopidogrel Teva Generics B.V. (clopidogrel hydrochloride) – Märkning - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringClopidogrel Teva Generics B.V.
ATC-kodB01AC04
Ämneclopidogrel hydrochloride
TillverkareTeva Pharma B.V.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2.DEKLARATION AV AKTIVT(A) INNEHÅLLSÄMNE(N)

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som hydroklorid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även hydrerad ricinolja.

 

 

för

Se bipacksedeln för ytterligare information.

godkänt

 

4.

 

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

28x1 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

 

längre

 

 

30x1 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

50 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

50x1 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

inte

 

 

56x1 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

84 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

84x1 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

90x1 filmdragerade table er

är

 

 

 

 

100 filmdragerade tab tt r

 

 

 

 

 

100x1 filmdragera e tabletter

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

Oral användning.

 

 

 

 

 

försäljning

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen.

Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMNförsäljningOCH ADRESS)Teva Generics B.V.Computerweg 103542 DR Utrecht

 

Nederländerna

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

Lot:

 

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Receptbelagt läkemedel.

är

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER (28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90, 90x1, 100, 100x1 filmdragerade tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5.ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER (28x1 filmdragerade tabletter – kalenderförpackning)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel Teva Generics B.V. 75 mg filmdragerade tabletter klopidogrel

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Generics B.V.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

5. ÖVRIGT

Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel