Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEmadine
ATC-kodS01GX06
Ämneemedastine
TillverkareNovartis Europharm Limited

A.TILLVERKARE AV DEN AKTIVA SUBSTANSEN OCH TILLVERKARE SOM

ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adresser till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning.

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Belgien.

Alcon Cusí, S.A.,

Camil Fabra 58,

08320 El Masnou,

Barcelona,

Spanien.

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare.

S.A. Alcon-Couvreur N.V.,

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Belgien.

I läkemedlets tryckta bipacksedel ska namn och adress till innehavaren som ansvarar för frisläppandet av den relevanta satsen anges.

B.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING

Receptbelagt läkemedel.

C.ÖVRIGA VILLKOR OCH KRAV FÖR GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJING

Periodiska säkerhetsrapporter

Innehavaren av godkännandet för försäljning ska lämna in periodiska säkerhetsrapporter för detta läkemedel i enlighet med de krav som anges i den förteckning över referensdatum för unionen (EURD-list) som föreskrivs i artikel 107c.7 i direktiv 2001/83/EG och som offentliggjorts på webbportalen för europeiska läkemedel.

D.VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel