Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Märkning - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringEmadine
ATC-kodS01GX06
Ämneemedastine
TillverkareNovartis Europharm Limited

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG MED 1 FLASKA Á 5 ml & 10 ml

1.LÄKEMEDLETS NAMN

EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning.

Emedastin

2.DEKLARATION AV AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller: Bensalkoniumklorid 0,1 mg/ml, trometamol, natriumklorid, hypromellos, saltsyra/natriumhydroxid (för att justera pH), renat vatten.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Används i ögonen. Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Kassera 4 veckor efter öppnandet. Öppnad:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 C.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

emadine

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

FLASKETIKETT 5 ml & 10 ml

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

EMADINE 0.5 mg/ml ögondroppar, lösning.

Emedastin.

Används i ögonen.

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

Kassera 4 veckor efter första öppnande. Öppnad:

4.NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot:

5.MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

5ml

10ml

6ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN Kartong för 30 x 0,35 ml behållare & kartong med 60 x 0,35 ml behållare

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Emadine 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare.

Emedastin

2. DEKLARATION AV AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller trometamol, natriumklorid, hypromellos, saltsyra, natriumhydroxid och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning; 0,35 ml x 30

0,35 ml x 60

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Används i ögonen. Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk, en endosbehållare är tillräcklig för att behandla båda ögonen. Fritt från konserveringsmedel.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

Ej använt läkemedel i endosbehållarna kasseras omedelbart efter användning. Oanvända endosbehållare kasseras 1 vecka efter att foliepåsen först öppnats.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

emadine

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN ELLER, DÄR SÅDAN SAKNAS, DIREKT PÅ LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

FOLIEPÅSE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Emadine 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare.

Emedastin

2. DEKLARATION AV AKTIVA INNEHÅLLSÄMNEN

Emedastin 0,5 mg/ml som difumarat

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller trometamol, natriumklorid, hypromellos, saltsyra, natriumhydroxid och renat vatten.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ögondroppar, lösning; 0,35 ml x 5

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För användning i ögonen. Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR I FÖREKOMMANDE FALL, OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT

Endast för engångsbruk; en endosbehållare är tillräcklig för att behandla båda ögonen. Fritt från konserveringsmedel.

8. UTGÅNGSDATUM

EXP:

Ej använt läkemedel i endosbehållarna kasseras omedelbart efter användning. Oanvända endosbehållare kasseras 1 vecka efter att foliepåsen först öppnats.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 C.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. TILLVERKARENS NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

Öppna påsen vid markeringen.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

ENDOSBEHÅLLARE

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

EMADINE.

Används i ögonen

2. ADMINISTRERINGSSÄTT

Läs bipacksedeln före användning.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4. NUMMER PÅ TILLVERKNINGSSATS

Lot:

5. MÄNGDANGIVELSE UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6 ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel