Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Märkning - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringellaOne
ATC-kodG03AD02
Ämneulipristal
TillverkareLaboratoire HRA Pharma

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

ellaOne 30 mg tablett ulipristalacetat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

1 tablett

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Tabletten ska sväljas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Om du har använt vissa andra läkemedel under de senaste 4 veckorna, särskilt läkemedel mot epilepsi, tuberkulos eller HIV-infektion eller (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (se bipacksedeln), kan ellaOne vara mindre effektivt. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder ellaOne.

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris

Frankrike

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptfritt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

Akutpreventivmedel

Ta en tablett så snart som möjligt efter oskyddat samlag eller misslyckad preventivmetod. Du måste ta denna produkt inom 120 timmar (5 dygn) efter oskyddat samlag eller misslyckad preventivmetod.

QR-kod som länkar till bipacksedel och ska införas

Bipacksedel online finns här

 

LAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSTERRIKE

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIEN

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULGARIEN

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROATIEN

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYPERN

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJECKIEN

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANMARK

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTLAND

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANKRIKE

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYSKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREKLAND

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGERN

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAND

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRLAND

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIEN

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTLAND

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITAUEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUXEMBURG

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTA

 

Ej relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLÄNDERNA

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORGE

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMÄNIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVAKIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPANIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORBRITANNIEN

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

ellaOne

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

<Ej relevant.>

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

<Ej relevant.>

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

ALU-BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

ellaOne 30 mg tablett ulipristalacetat

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

HRA Pharma

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel