Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Märkning - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringFablyn
ATC-kodG03
Ämnelasofoxifene tartrate
TillverkareDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING (30 filmdragerade tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

 

 

 

 

 

 

försäljning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

Varje tablett innehåller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

Innehåller laktos

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytterligare information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

30 filmdragerade tabletter

 

längre

 

 

 

Oral användning.

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Läs bipacksedeln före användn

inte

 

 

 

 

g.

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

är

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

Säkerhetsförsluten förpackning.

 

 

 

 

 

Använd inte innehållet om förpackningen har öppnats.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

EU/1/08/500/001

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

för

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

Batch:

 

 

längre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

inte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

FABLYN

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING (7 filmdragerade tabletter)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

7 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

Oral användning.

 

 

 

 

 

försäljning

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

 

 

 

 

 

 

godkänt

 

 

Säkerhetsförsluten förpackning.

 

 

 

 

 

Använd inte innehållet om förpackningen har öppnats.

 

 

 

 

 

 

 

 

längre

 

 

 

8.

 

UTGÅNGSDATUM

 

inte

 

 

 

 

Utg. dat.

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

 

 

 

 

10.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

 

 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batch:
EU/1/08/500/001
EU/1/08/500/002
EU/1/08/500/003
EU/1/08/500/004
13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

 

 

Receptbelagt läkemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

försäljning

 

 

 

för

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

 

 

FABLYN

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

 

 

 

godkänt

 

 

KARTONG FÖR BURK (90 filmdragerade tabl tt r)

 

 

 

längre

 

 

 

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdrag rade tabletter

lasofoxifen

är

inte

 

Läkemedlet

 

 

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett inn håller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos

Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

90 filmdragerade tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

Läs bipacksedeln före användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

 

Säkerhetsförsluten förpackning.

 

 

 

 

 

Använd inte innehållet om förpackningen har öppnats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg. dat.

 

 

 

godkänt

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

 

 

 

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

 

 

 

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

 

 

 

Am Bahnhof 2

är

inte

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Batch:

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

FABLYN

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

försäljning

 

 

KARTONG FÖR BLISTERFÖRPACKNING (28 filmdragerade tabletter)

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

 

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

för

lasofoxifen

 

 

godkänt

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

Varje tablett innehåller lasofoxifentartrat, motsvarande 500 mikrogram lasofoxifen.

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller laktos

 

Se bipacksedeln för ytterligare information.längre

 

 

är

 

inte

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Läkemedlet

 

28 filmdragerade tabl r

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Oral användning.

äs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Säkerhetsförsluten förpackning.

Använd inte innehållet om förpackningen har öppnats.

8. UTGÅNGSDATUM

Utg. dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTIONförsäljningAV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbHAm Bahnhof 2

92289 Ursensollen

 

 

för

Tyskland

 

godkänt

 

 

 

 

 

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

EU/1/08/500/001

längre

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

EU/1/08/500/004

är

 

 

 

 

 

inte

 

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

Läkemedlet

 

 

 

Batch:

 

 

 

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptb lagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

FABLYN

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR ETIKETT FÖR BURK

1. LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

Oral användning

 

 

 

 

 

försäljning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ADMINISTRERINGSSÄTT

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UTGÅNGSDATUM

 

 

 

 

 

 

Utg. dat.

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

 

 

Batch:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

 

90 filmdragerade tabletter

 

inte

längre

 

 

 

6.

ÖVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER – 7 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eberth

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Batch:

 

 

längre

 

Tis

ÖVRIGT

 

 

 

5.

 

 

 

 

Mån

 

 

inte

 

 

Ons

 

är

 

 

 

 

 

 

Tor

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Fre

 

 

 

 

 

Lör

Sön

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER- 30 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eberth

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Batch:

 

 

längre

 

5.

ÖVRIGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

är

inte

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER- 28 tabletter

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FABLYN 500 mikrogram filmdragerade tabletter

lasofoxifen

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Eberth

3. UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Batch:

 

 

längre

 

Tis

ÖVRIGT

 

 

 

5.

 

 

 

 

Mån

 

 

inte

 

 

Ons

 

är

 

 

 

 

 

 

Tor

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

Fre

 

 

 

 

 

Lör

Sön

för

försäljning

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel