Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fareston (toremifene) – Märkning - L02BA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Namn på medicineringFareston
ATC-kodL02BA02
Ämnetoremifene
TillverkareOrion Corporation

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG 30 TABLETTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 60 mg toremifen (i form av citrat)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

30 tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINLAND

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/004/001

13.BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Fareston 60 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN OCH PÅ INNERFÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG 100 TABLETTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje tablett innehåller 60 mg toremifen (i form av citrat)

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Hjälpämnen: innehåller laktos. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

100 tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP:

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ORION CORPORATION

Orionintie 1

FIN-02200 ESPOO

FINLAND

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/96/004/002

13.BATCHNUMMER

Batchnummer:

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I BLINDSKRIFT

Fareston 60 mg

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Fareston 60 mg tabletter toremifen

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

ORION CORPORATION

3.UTGÅNGSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Batchnummer:

5.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel