Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fosavance (alendronic acid / colecalciferol) – Märkning - M05BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringFosavance
ATC-kodM05BB03
Ämnealendronic acid / colecalciferol
TillverkareMerck Sharp

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR FOSAVANCE 70 mg/2800 IE

1.LÄKEMEDLETS NAMN

FOSAVANCE 70 mg/2800 IE tabletter alendronatsyra/kolekalciferol

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller: 70 mg alendronatsyra (som natriumtrihydrat) och 70 mikrogram (2800 IE) kolekalciferol (vitamin D3).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos och sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 tabletter

4 tabletter

6 tabletter

12 tabletter

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

En gång i veckan.

För oral användning.

Ta en tablett en gång per vecka

Markera vilken veckodag som passar dig bäst:

Ti

On

To

Fr

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/310/001 (2 tabletter)

EU/1/05/310/002 (4 tabletter)

EU/1/05/310/003 (6 tabletter)

EU/1/05/310/004 (12 tabletter)

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

FOSAVANCE 70 mg

2800 IE

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER FÖR FOSAVANCE 70 mg/2800 IE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FOSAVANCE

70 mg/2800 IE tabletter

alendronatsyra/kolekalciferol

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG FÖR FOSAVANCE 70 mg/5600 IE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FOSAVANCE 70 mg/5600 IE tabletter alendronatsyra/kolekalciferol

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En tablett innehåller: 70 mg alendronatsyra (som natriumtrihydrat) och 140 mikrogram (5600 IE) kolekalciferol (vitamin D3).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även laktos och sackaros. Se bipacksedeln för ytterligare information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

2 tabletter

4 tabletter

12 tabletter

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

En gång i veckan.

För oral användning.

Ta en tablett en gång per vecka

Markera vilken veckodag som passar dig bäst:

Ti

On

To

Fr

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/05/310/006 (2 tabletter)

EU/1/05/310/007 (4 tabletter)

EU/1/05/310/008 (12 tabletter)

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

FOSAVANCE 70 mg

5600 IE

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER FÖR FOSAVANCE 70 mg/5600 IE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

FOSAVANCE

70 mg/5600 IE tabletter

alendronatsyra/kolekalciferol

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MSD

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS I YTTRE FÖRPACKNINGEN (KARTONG)

Instruktionskort

Viktig information

Hur du tar FOSAVANCE tabletter

1.Ta en tablett en gång per vecka.

2.Välj den veckodag som passar dig bäst. När du stigit upp ur sängen den valda veckodagen och innan du äter eller dricker något eller tar andra läkemedel, svälj en FOSAVANCE tablett (utan att krossa eller tugga på den eller låta den lösas upp i munnen) med ett helt glas vatten (inte mineralvatten).

3. Fortsätt med dina morgonsysslor.

Du kan sitta, stå eller gå – så länge du håller dig upprätt. Vänta minst 30 minuter med att lägga dig ner, äta, dricka eller ta andra läkemedel. Ligg inte ner innan du ätit dagens första mål.

4. Kom ihåg,

ta FOSAVANCE en gång varje vecka på samma veckodag så länge som din läkare ordinerar det.

Om du har glömt en dos, ta endast en FOSAVANCE tablett på morgonen efter du kommit på det. Ta inte två tabletter på samma dag. Återgå sedan till att ta en tablett en gång per vecka på den veckodag du tidigare valt.

Det finns ytterligare viktig information i bipacksedeln som handlar om hur du ska ta FOSAVANCE. Läs den noga.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel