Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Märkning - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Namn på medicineringGalafold
ATC-kodAmicus Therapeu
Ämnemigalastat hydrochloride
TillverkareAuthorised

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Galafold 123 mg hårda kapslar migalastat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller migalastat-hydroklorid motsvarande 123 mg migalastat.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 hårda kapslar

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Tas på fastande mage, minst 2 timmar före eller efter måltid, vid samma tidpunkt på dagen. Svälj kapseln hel. Du får inte dela, krossa eller tugga kapseln.

Läs bipacksedeln före användning. Oral användning.

Ta en Galafold-kapsel varannan dag och tryck ut den perforerade cirkeln på blisterfodralet de dagar du inte tar Galafold.

Öppningsanvisningar

1.TRYCK och håll fliken till vänster

2.DRA ut kortet till höger

3.TRYCK kapseln genom folien

4.TRYCK tillbaka kortet i hållaren

Skanna in nedanstående kod för att komma åt bipacksedeln.

Qr-kod ska ingå + www.galafoldsmpc.co.uk

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/15/1082/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

galafold 123 mg hårda kapslar

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN MELLANLIGGANDE FÖRPACKNINGEN

BLISTERFODRAL

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Galafold 123 mg hårda kapslar migalastat

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

LOT:

5.ÖVRIGT

Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner.

Tryck ut de perforerade cirklarna de dagar du inte tar Galafold.

Galafold ska tas varannan dag.

Startdatum:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN

BLISTERFOLIE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

LOT:

5. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel