Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jetrea (ocriplasmin) – Märkning - S01XA22

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringJetrea
ATC-kodS01XA22
Ämneocriplasmin
TillverkareThromboGenics NV

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

JETREA 0,5 mg/0,2 ml koncentrat till injektionsvätska, lösning ocriplasmin (ocriplasminum)

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska innehåller 0,5 mg ocriplasmin. Efter spädning innehåller 0,1 ml 0,125 mg ocriplasmin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Mannitol (mannitolum), citronsyra (acidum citricum), natriumhydroxid (natrii hydroxidum), vatten för injektion (aqua ad iniectabile).

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Koncentrat till injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intravitreal användning efter spädning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

Användes omedelbart efter utspädning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i djupfryst tillstånd.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/819/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

JETREA 0,5 mg/0,2 ml sterilt koncentrat ocriplasmin (ocriplasminum) Intravitreal användning efter spädning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTRE KARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning ocriplasmin (ocriplasminum)

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 injektionsflaska innehåller 0,375 mg ocriplasmin i 0,3 ml lösning (1,25 mg/ml). Detta ger en användbar mängd för att administrera en engångsdos på 0,1 ml som innehåller 0,125 mg ocriplasmin.

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Natriumklorid (natrii chloridum), mannitol (mannitolum), citronsyra (acidum citricum), natriumhydroxid (natrii hydroxidum), saltsyra (acidum hydrochloricum), vatten för injektion (aqua ad iniectabile).

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Injektionsvätska, lösning 1 injektionsflaska

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Färdigutspädd.

Endast för engångsbruk.

Läs bipacksedeln före användning.

Intravitreal användning.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i djupfryst tillstånd.

Efter tining kan en oöppnad injektionsflaska förvaras i upp till 1 vecka i kylskåp. Använd tinad lösning senast: ----- / ----- / -----

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

ThromboGenics NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/819/002

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Braille krävs ej.

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT

ÖGA

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

INJEKTIONSFLASKA

1.LÄKEMEDLETS NAMN OCH ADMINISTRERINGSVÄG

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektion ocriplasmin (ocriplasminum) Intravitreal användning

2.ADMINISTRERINGSSÄTT

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER PER ENHET

6.ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel