Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma) (olanzapine) - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Namn på medicineringOlanzapine Cipla (Olanzapine Neopharma)
ATC-kodN05AH03
Ämneolanzapine
TillverkareCipla (EU) Limited

Olanzapin Cipla är ett generiskt läkemedel. Det innebär att det liknar ett s.k. referensläkemedel som redan är godkänt i Europeiska unionen (EU). Referensläkemedlet är Zyprexa. Mer information om

som inte finns), misstänksamhet och vanföreställningar. Olanzapin Cipla stabiliserar också stämningsläget hos patienter som har svarat på en första behandling.

Olanzapin Cipla används även för att behandla måttliga till svåra maniska episoder (extrem upprymdhet) hos vuxna. Det kan också användas för att förhindra återfall i sådana maniska episoder (när symtomen kommer tillbaka) hos vuxna med bipolär sjukdom (en psykisk sjukdom som orsakar perioder av omväxlande onormal upprymdhet och depression) som har svarat på en första behandling.

är receptbelagt.

1 Tidigare känt som Olanzapine Neopharma.

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur används Olanzapin Cipla?

Den rekommenderade startdosen för Olanzapin Cipla beror på vilken sjukdom som behandlas: 10 mg per dag ges vid schizofreni och för att förebygga maniska episoder och 15 mg per dag ges vid behandling av maniska episoder, förutom när Olanzapin Cipla ges tillsammans med andra läkemedel, då startdosen kan vara 10 mg per dag. Dosen justeras utifrån hur väl patienten svarar på och tolererar behandlingen. Det vanliga dosintervallet är mellan 5 och 20 mg per dag. Patienter över 65 år och patienter som har problem med levern eller njurarna kan behöva en lägre startdos på 5 mg per dag.

Hur verkar Olanzapin Cipla?

Den aktiva substansen i Olanzapin Cipla, olanzapin, är ett antipsykotiskt läkemedel. Det är känt som ett ”atypiskt” antipsykotiskt läkemedel eftersom det skiljer sig från äldre antipsykotiska läkemedel som

Eftersom Olanzapin Cipla är ett generiskt läkemedel har studierna på patienter begränsats till tester som visar att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Zyprexa. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Olanzapin Cipla?

Mer information om Olanzapin Cipla

Den 14 november 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Olanzapine Neopharma som gäller i hela EU. Den 16 maj 2013 ändrades läkemedlets namn till Olanzapine Cipla.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Olanzapine Cipla finns i sin helhet på EMAs webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer

också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

EPAR för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2013.

 

 

 

 

 

för

försäljning

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

längre

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

är

 

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel