Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Märkning - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringPaglitaz
ATC-kodA10BG03
Ämnepioglitazone hydrochloride
TillverkareKrka, d.d., Novo mesto

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 15 mg tablett pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

 

 

Varje tablett innehåller 15 mg pioglitazon som pioglitazonhydroklorid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

 

Innehåller laktosmonohydrat.

 

 

 

för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytteligare information.

godkänt

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

 

Tablett

 

längre

 

 

 

 

 

14 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletter

 

inte

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTTär

OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

6.

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

Läkemedlet

 

 

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

EXP

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 tabletter:

EU/1/11/721/001

 

 

 

28 tabletter:

EU/1/11/721/002

 

 

 

 

30 tabletter: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

56 tabletter: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

60 tabletter: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

90 tabletter: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

98 tabletter: EU/1/11/721/007

 

 

 

godkänt

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

Lot

 

 

 

 

 

längre

 

14.

 

 

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Paglitaz 15 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 15 mg tablett pioglitazon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 30 mg tablett pioglitazon

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

Varje tablett innehåller 30 mg pioglitazon som pioglitazonhydroklorid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Innehåller laktosmonohydrat.

 

 

 

för

 

 

Se bipacksedeln för ytteligare information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

Tablett

 

 

 

 

 

 

14 tabletter

 

längre

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

inte

 

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

6.LäkemedletSÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARNär

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 tabletter: EU/1/11/721/008

28 tabletter: EU/1/11/721/009

30 tabletter: EU/1/11/721/010

56 tabletter: EU/1/11/721/011

60 tabletter: EU/1/11/721/012

90 tabletter: EU/1/11/721/013

98 tabletter: EU/1/11/721/014

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Lot

 

 

 

längre

 

14.

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Paglitaz 30 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 30 mg tablett pioglitazon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Läkemedlet

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 45 mg tablett pioglitazon

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

försäljning

 

 

 

Varje tablett innehåller 45 mg pioglitazon som pioglitazonhydroklorid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Innehåller laktosmonohydrat.

 

 

 

för

 

 

Se bipacksedeln för ytteligare information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

godkänt

 

 

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

Tablett

 

 

 

 

 

 

14 tabletter

 

längre

 

 

 

 

28 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletter

 

inte

 

 

 

 

 

98 tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

6.LäkemedletSÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARNär

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

EXP

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

14 tabletter: EU/1/11/721/015

28 tabletter: EU/1/11/721/016

30 tabletter: EU/1/11/721/017

56 tabletter: EU/1/11/721/018

60 tabletter: EU/1/11/721/019

90 tabletter: EU/1/11/721/020

98 tabletter: EU/1/11/721/021

13.

TILLVERKNINGSSATSNUMMER

godkänt

 

Lot

 

 

 

längre

 

14.

 

 

 

 

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

inte

 

 

15.

BRUKSANVISNING

 

 

 

 

 

Läkemedlet

är

 

 

 

16.

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Paglitaz 45 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Paglitaz 45 mg tablett pioglitazon

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

KRKA

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

 

inte

längre

är

 

 

 

godkänt

för

 

försäljning

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel