Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Namn på medicineringQuintanrix
ATC-kodJ07CA10
Ämnediphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
TillverkareGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

A. TILLVERKARE AV DE AKTIVA INNEHÅLLSÄMNENA OCH INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiva innehållsämnen av biologiskt ursprung

Difteritoxoid, tetanustoxoid, pertussis (helcell):

Chiron-Behring GmbH & Co

Postfach 1630-35006 Marburg

Tyskland

Tel: +49 6421 392917

Fax: +49 6421 394720

försäljning

Haemophilus influenzae typ b polysackarid:

 

för

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

 

godkänt

2100 Gödöllö, Táncsics Mihály út 82

 

 

 

Ungern

 

 

 

Tel: +36 28 511 960

 

 

 

Fax: +36 28 511 999

 

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

 

 

89 rue de l’Institut-1330 Rixensart

 

 

Belgien

 

 

 

Tel: +32 2 656 81 11

 

 

 

Fax: +32 2 656 80 00

 

 

 

 

 

 

 

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

längre

 

 

89 rue de l’Institut-1330 Rixensart

 

 

Belgien

 

 

 

Tel: +32 2 656 81 11

 

 

 

Fax: +32 2 656 80 00

 

 

 

 

 

 

 

I läkemedlets tryckta bipacksedel skall namn på och adress till innehavaren av tillverkningstillståndet

som ansvarar för frisläppandet av den relevanta satsen anges.

 

B. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

 

inte

 

 

 

• VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

är

 

Receptbelagt läkemedel.

Läkemedlet

 

• ÖVRIGA VILLKOR

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall underrätta Europeiska kommissionen om marknadsföringsplanerna för detta läkemedel som godkänts genom detta beslut.

Officiellt frisläppande av tillverkningssats: enligt artikel 114 i rådets direktiv 2001/83/EC skall det officiella frisläppandet av tillverkningssats föregås av en undersökning av ett statligt laboratorium eller av ett för ändamålet utsett laboratorium.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel