Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Märkning - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSabervel
ATC-kodC09CA04
Ämneirbesartan
TillverkarePharmathen S.A.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Sabervel 75 mg filmdragerade tabletter irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

Varje tablett innehåller 75 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Hjälpämnen: innehåller även laktosmonohydrat.

 

för

 

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytterligare information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

godkänt

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

längre

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

Oral användning. Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

6.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grekland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

 

 

godkänt

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

längre

 

 

 

15. BRUKSANVISNING

16.INFORMATION IärPUNKTSKRIFTinte

SabervelLäkemedlet75 mg

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Sabervel 75 mg filmdragerade tabletter irbesartan

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

 

för

försäljning

godkänt

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Sabervel 150 mg filmdragerade tabletter irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

Varje tablett innehåller 150 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Hjälpämnen: innehåller även laktosmonohydrat.

 

för

 

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytterligare information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

godkänt

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

längre

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

Oral användning. Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

6.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grekland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

längre

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

inte

 

 

16.

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Sabervel 150 mg

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Sabervel 150 mg filmdragerade tabletter irbesartan

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

 

 

inte

längre

 

är

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

godkänt

 

 

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Sabervel 300 mg filmdragerade tabletter irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

försäljning

2.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

 

 

 

Varje tablett innehåller 300 mg irbesartan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

 

 

 

 

Hjälpämnen: innehåller även laktosmonohydrat.

 

för

 

 

 

 

 

 

Se bipacksedeln för ytterligare information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

 

 

 

28 filmdragerade tabletter

 

 

 

godkänt

 

 

 

56 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

90 filmdragerade tabletter

 

 

 

längre

 

 

 

98 filmdragerade tabletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

 

 

 

 

 

 

inte

 

 

 

 

 

Oral användning. Läs bipacksedeln före användning.

 

 

 

 

 

 

 

är

 

 

 

 

 

6.

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN-

 

 

OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

 

 

 

 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

 

 

 

 

7.

ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grekland

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

 

 

 

 

godkänt

 

 

 

 

 

14.

ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

 

 

längre

 

 

 

 

 

15.

BRUKSANVISNING

inte

 

 

16.

 

 

 

 

INFORMATION I PUNKTSKRIFT

 

Sabervel 300 mg

är

 

 

 

Läkemedlet

 

 

 

 

för

försäljning

 

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Sabervel 300 mg filmdragerade tabletter irbesartan

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Pharmathen S.A.

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

 

 

inte

längre

 

är

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

för

försäljning

godkänt

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel