Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sildenafil Teva (sildenafil) - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringSildenafil Teva
ATC-kodG04BE03
Ämnesildenafil
TillverkareTeva B.V.  

Sildenafil Teva

sildenafil

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Sildenafil Teva. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Sildenafil Teva?

Sildenafil Teva är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen sildenafil. Det finns som tabletter (25, 50 och 100 mg).

Sildenafil Teva är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett s.k. referensläkemedel som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Viagra. Mer information om generiska läkemedel finns i dokumentet med frågor och svar här.

Vad används Sildenafil Teva för?

Sildenafil Teva används för att behandla vuxna män med erektil dysfunktion (kallas ibland impotens) när de inte kan få eller behålla en erektion tillräcklig för tillfredsställande sexuell aktivitet. Sexuell stimulering krävs för att Sildenafil Teva ska vara effektivt.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Sildenafil Teva?

Den rekommenderade dosen av Sildenafil Teva är 50 mg. Den tas vid behov cirka en timme före sexuell aktivitet. Om Sildenafil Teva tas i samband med måltid kan effekten bli fördröjd jämfört med om läkemedlet tas på fastande mage. Dosen kan ökas till högst 100 mg eller minskas till 25 mg beroende på effekt och biverkningar. Patienter med leverproblem eller allvarliga njurproblem bör börja

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

behandlingen med en dos på 25 mg. Högsta rekommenderade doseringsfrekvens är en tablett om dagen.

Hur verkar Sildenafil Teva?

Den aktiva substansen i Sildenafil Teva, sildenafil, hör till en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Den verkar genom att blockera det fosfodiesterasenzym som normalt bryter ned ett ämne som kallas cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Vid normal sexuell stimulering produceras cGMP i penis, där det får muskeln i penisens svampvävnad (svällkroppen) att slappna av, vilket möjliggör det inflöde av blod till svällkroppen som framkallar erektionen. Genom att blockera nedbrytningen av cGMP återställer Sildenafil Teva den erektila funktionen. Det krävs ändå sexuell stimulering för att framkalla erektion.

Hur har Sildenafil Tevas effekt undersökts?

Eftersom Sildenafil Teva är ett generiskt läkemedel har studierna begränsats till tester som visar att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Viagra. Två läkemedel är bioekvivalenta när de bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Sildenafil Teva?

Eftersom Sildenafil Teva är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med referensläkemedlet anses dess fördelar och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Sildenafil Teva godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Sildenafil Teva i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet och är bioekvivalent med Viagra. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom

för Viagra. Kommittén rekommenderade att Sildenafil Teva skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Sildenafil Teva

Den 30 november 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Sildenafil Teva som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Sildenafil Teva finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Sildenafil Teva finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för referensläkemedlet finns också i sin helhet på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 10-2012.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel