Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tecfidera (dimethyl fumarate) – Märkning - N07XX09

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTecfidera
ATC-kodN07XX09
Ämnedimethyl fumarate
TillverkareBiogen Idec Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Tecfidera 120 mg enterokapslar, hårda. dimetylfumarat

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 120 mg dimetylfumarat

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

14 enterokapslar, hårda

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Ska sväljas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS )

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/837/001

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Tecfidera 120 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS VÄRMEFÖRSEGLAT BLISTERKORT

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tecfidera 120 mg enterokapslar, hårda dimetylfumarat

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Biogen Idec Ltd

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Morgon

Kväll

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

Solsymbol

Månsymbol

14 enterokapslar, hårda

Ska sväljas

Varje kapsel innehåller 120 mg dimetylfumarat Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERFOLIE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tecfidera 120 mg dimethylis fumaras

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tecfidera 240 mg enterokapslar, hårda. dimetylfumarat

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En kapsel innehåller 240 mg dimetylfumarat

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

56 enterokapslar, hårda

168 enterokapslar, hårda

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln före användning.

Ska sväljas.

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS )

Biogen Idec Ltd,

Innovation House, 70 Norden Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 4AY

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/837/002

EU/1/13/837/003

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Tecfidera 240 mg

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

VÄRMEFÖRSEGLAT BLISTERKORT

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tecfidera 240 mg enterokapslar, hårda dimetylfumarat

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Biogen Idec Ltd

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Morgon

Kväll

Mån

Tis

Ons

Tors

Fre

Lör

Sön

Solsymbol

Månsymbol

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTERFOLIE

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Tecfidera 240 mg dimethylis fumaras

2. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

3. UTGÅNGSDATUM

EXP

4. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5. ÖVRIGT

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel