Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tritanrix HepB (diphtheria toxoid/ hepatitis B recombinant...) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - J07CA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringTritanrix HepB
ATC-kodJ07CA05
Ämnediphtheria toxoid/ hepatitis B recombinant surface antigen/ Bordetella pertussis (inactivated) /tetanus toxoid
TillverkareGlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Receptbelagt läkemedel.

A. TILLVERKARE AV DE AKTIVA INNEHÅLLSÄMNENA OCH INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS

Namn och adress till tillverkare av aktiva innehållsämnen av biologiskt ursprung

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Rue de l’Institut 89,

1330 Rixensart Belgien

Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG

Emil-von-Behring-Str. 76,

D-35041 Marburg

Tyskland

Namn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats

försäljning

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

för

 

Rue de l’Institut 89,

 

1330 Rixensart

 

 

 

Belgien

 

 

B.

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

 

längre

godkänt

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING

VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET

Ej relevant

 

inte

 

 

ÖVRIGA VILLKOR

 

 

är

 

Periodiska säkerhetsrapporter: innehavaren av godkännandet för försäljning ska fortsätta att inkomma

med periodiska säkerhetsrapporter vartannat år.

Läkemedlet

 

 

Officiellt frisläppande av tillverkningssats: enligt artikel 114 i Direktiv 2001/83/EC skall det officiella frisläppandet av tillverkningssats utföras av ett statligt laboratorium eller av ett för ändamålet utsett laboratorium.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel