Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Märkning - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringUltibro Breezhaler
ATC-kodR03AL04
Ämneindacaterol / glycopyrronium bromide
TillverkareNovartis Europharm Ltd

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG TILL ENHETSFÖRPACKNING

1.LÄKEMEDLETS NAMN

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram, inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol/glykopyrronium

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller 110 mikrogram indakaterol och 50 mikrogram glykopyrronium. Den mängd som inhaleras är 85 mikrogram indakaterol (motsvarar 110 mikrogram indakaterolmaleat) och

43 mikrogram glykopyrronium (motsvarar 54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

3.FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos och magnesiumstearat.

Se bipacksedeln för mer information.

4.LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

6 x 1 kapslar + 1 inhalator

10 x 1 kapslar + 1 inhalator

12 x 1 kapslar + 1 inhalator

30 x 1 kapslar + 1 inhalator

5.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Svälj inte kapslarna.

Läs bipacksedeln före användning.

Användning för inhalation

6.SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7.ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8.UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning.

9.SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara kapslarna i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt. Tas ur blistret omedelbart före användning.

10.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/862/001

6 kapslar + 1 inhalator

 

EU/1/13/862/007

 

10 kapslar + 1 inhalator

EU/1/13/862/002

 

12 kapslar + 1 inhalator

EU/1/13/862/003

 

30 kapslar + 1 inhalator

13.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14.ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15.BRUKSANVISNING

16.INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ultibro Breezhaler

17.UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18.UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

YTTERKARTONG TILL MULTIPACK (MED BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram, inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol/glykopyrronium

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller 110 mikrogram indakaterol och 50 mikrogram glykopyrronium. Den mängd som inhaleras är 85 mikrogram indakaterol (motsvarar 110 mikrogram indakaterolmaleat) och

43 mikrogram glykopyrronium (motsvarar 54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos och magnesiumstearat.

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

Multipack: 90 (3 förpackningar med 30 x 1) kapslar + 3 inhalatorer.

Multipack: 96 (4 förpackningar med 24 x 1) kapslar + 4 inhalatorer.

Multipack: 150 (15 förpackningar med 10 x 1) kapslar + 15 inhalatorer.

Multipack: 150 (25 förpackningar med 6 x 1) kapslar + 25 inhalatorer.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Svälj inte kapslarna.

Läs bipacksedeln före användning.

Användning för inhalation

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara kapslarna i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt. Tas ur blistret omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/862/004

Multipack bestående av 3 förpackningar (30 kapslar + 1 inhalator).

 

EU/1/13/862/005

 

Multipack bestående av 4 förpackningar (24 kapslar + 1 inhalator).

 

EU/1/13/862/008

 

Multipack bestående av 15 förpackningar (10 kapslar + 1 inhalator).

EU/1/13/862/006

 

Multipack bestående av 25 förpackningar (6 kapslar + 1 inhalator).

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ultibro Breezhaler

17. UNIK IDENTITETSBETECKNING – TVÅDIMENSIONELL STRECKKOD

Tvådimensionell streckkod som innehåller den unika identitetsbeteckningen.

18. UNIK IDENTITETSBETECKNING – I ETT FORMAT LÄSBART FÖR MÄNSKLIGT ÖGA

PC:

SN:

NN:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERKARTONG TILL MULTIPACK (UTAN BLUE BOX)

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ultibro Breezhaler 85 mikrogram/43 mikrogram, inhalationspulver, hårda kapslar indakaterol/glykopyrronium

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje kapsel innehåller 110 mikrogram indakaterol och 50 mikrogram glykopyrronium. Den mängd som inhaleras är 85 mikrogram indakaterol (motsvarar 110 mikrogram indakaterolmaleat)

och43 mikrogram glykopyrronium (motsvarar 54 mikrogram glykopyrroniumbromid).

3. FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPÄMNEN

Innehåller även: laktos och magnesiumstearat.

Se bipacksedeln för mer information.

4. LÄKEMEDELSFORM OCH FÖRPACKNINGSSTORLEK

Inhalationspulver, hård kapsel

30 x 1 kapslar + 1 inhalator. Del av multipack. Får ej säljas separat. 24 x 1 kapslar + 1 inhalator. Del av multipack. Får ej säljas separat. 10 x 1 kapslar + 1 inhalator. Del av multipack. Får ej säljas separat. 6 x 1 kapslar + 1 inhalator. Del av multipack. Får ej säljas separat.

5. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för användning med den inhalator som medföljer förpackningen.

Svälj inte kapslarna.

Läs bipacksedeln före användning.

Användning för inhalation

6. SÄRSKILD VARNING OM ATT LÄKEMEDLET MÅSTE FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

7. ÖVRIGA SÄRSKILDA VARNINGAR OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

8. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat.

Kassera varje inhalator efter 30 dagars användning.

9. SÄRSKILDA FÖRVARNINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara kapslarna i originalförpackningen (blister). Fuktkänsligt. Tas ur blistret omedelbart före användning.

10. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL OCH AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

11. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING (NAMN OCH ADRESS)

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Storbritannien

12. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/13/862/004

Multipack bestående av 3 förpackningar (30 kapslar + 1 inhalator).

 

EU/1/13/862/005

 

Multipack bestående av 4 förpackningar (24 kapslar + 1 inhalator).

 

EU/1/13/862/008

 

Multipack bestående av 15 förpackningar (10 kapslar + 1 inhalator).

EU/1/13/862/006

 

Multipack bestående av 25 förpackningar (6 kapslar + 1 inhalator).

 

13. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

14. ALLMÄN KLASSIFICERING FÖR FÖRSKRIVNING

Receptbelagt läkemedel.

15. BRUKSANVISNING

16. INFORMATION I PUNKTSKRIFT

Ultibro Breezhaler

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ YTTRE FÖRPACKNINGEN

INNERLOCK PÅ YTTERKARTONG TILL ENHETSFÖRPACKNING OCH PÅ INNERKARTONG TILL MULTIPACK

1.ÖVRIGT

Tryck inte kapseln genom folien.

(1) Riv längs perforationen, (2) dra sedan av bottenfolien och (3) ta ut kapseln. Svälj inte kapslarna.

Läs bipacksedeln före användning.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ BLISTER ELLER STRIPS

BLISTER

1. LÄKEMEDLETS NAMN

Ultibro Breezhaler 85 mikrog/43 mikrog inhalationspulver indakaterol/glykopyrronium

2.INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Novartis Europharm Limited

3.UTGÅNGSDATUM

EXP

4.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

5.ÖVRIGT

Endast för inhalation

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel