Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringUltratard
ATC-kodA10AE01
Ämneinsulin human
TillverkareNovo Nordisk A/S

Vad används Ultratard till?

Vad är Ultratard?

Ultratard är en insulinsuspension för injektion. Ultratard levereras i injektionsflaskor med styrkorna 40 eller 100 IE. Ultratard innehåller det aktiva innehållsämnet insulin, humant, (rDNA).

Hur används Ultratard?

Ultratard ges subkutant (under huden) via injektion, vanligen i låret. Om det anses lämpligare kan det även ges i bukväggen, skinkan eller området kring deltamuskeln (skuldra). Patientens blodsocker skall mätas regelbundet för att fastställa lägsta effektiva dos. Vid typ 1-diabetes varierar dosen mellan 0,5 och 1,0 IE/kg (0,7 och 1,0/kg hos barn innan puberteten), vid typ 2-diabetes är dosen 0,3 till 0,6 IE/kg. Ultratard är ett långverkande insulin. Det kan ges som injektion en eller två gånger per dag, med eller utan snabbverkande insulin (vid måltider), allt efter läkarens rekommendationer.

LäkemedletEMEA 2006 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

annat ämne, zink, i form av partiklar från vilka insulinet absorberas mycket långsammare under dagen och ger Ultratard en mer långvarig verkan. Ersättningsinsulinet verkar på samma sätt som naturligt producerat insulin och underlättar för glukos att komma in i celler från blodet. Genom att kontrollera blodsockret minskas symtomen och komplikationerna av diabetes.

Hur har Ultratard undersökts?

Ultratard har undersökts för både typ 1- och typ 2-diabetes och det har jämförts med andra typer av insulin (svin, humant). Studierna mätte nivån i blodet av fasteblodsocker eller en substans (glykosylerat hemoglobin, HbA1c) som ger en indikering på hur bra blodglukosnivån kontrollerades.

Behandling med Ultratard ledde till en minskad nivå av HbA1c, vilket visar att blodsockerhalten hade kontrollerats till liknande nivåer som observerats för annat humant insulin. Ultratard var effektivt för både typ 1- och typ 2-diabetes.

Vilka är riskerna med Ultratard?

Ultratard kan orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker). En fullständig beskrivning av biverkningarna som rapporterats för Ultratard finns i bipacksedeln.

Ultratard ska inte användas av personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot humant insulin (rDNA) eller någon annan ingrediens. Justering av Ultratard-dosen kan bli nödvändig när det ges tillsammans med ett antal andra läkemedel som kan påverka blodsockret (en fullständig förteckning finns i bipacksedeln).

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) beslutade att Ultratards nytta är större än dess risker för behandling av diabetes. Kommittén rekommenderade att Ultratard skulle beviljas godkännande för

försäljning.

godkänt

 

Mera information om Ultratard:

Den 7 oktober 2002 beviljade Europeiska kommissionen Novo Nordisk A/S ett godkännande för försäljning av Ultratard som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel