Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringUltratard
ATC-kodA10AE01
Ämneinsulin human
TillverkareNovo Nordisk A/S

Artikelns innehåll

B

ATILLVERKARE AV DET AKTIVA INNEHÅLLSÄMNET AV BIOLOGISKSTförsäljning

URSPRUNG OCH

INNEHAVARE AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATSNovo Nordisk A/SNovo AlléDK-2880 BagsvaerdDanmarkNamn och adress till tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssatsNamn och adress till tillverkaren av det aktiva innehållsämnet av biologiskt ursprung

Novo Nordisk A/S

för

Novo Allé

DK-2880 Bagsvaerd

Danmark

 

I läkemedlets tryckta bipacksedel skall namn på och adress till innehavaren av tillverkningstillståndet

som ansvarar för frisläppandet av den relevanta satsen anges.

FÖRSÄLJNING

godkänt

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

• VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE FÖRORDNANDE OCH

ANVÄNDNING SOM ÅLAGTS INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

Receptbelagt läkemedel.

• ÖVRIGA VILLKOR

Innehavaren av godkännandet för försäljning skall underrätta Europeiska kommissionen om

marknadsföringsplanerna för läkemedlet som godkänts genom detta beslut.

 

 

inte

längre

 

är

 

Läkemedlet

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel