Swedish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Namn på medicineringVitekta
ATC-kodJ05AX11
Ämneelvitegravir
TillverkareGilead Sciences International Ltd

Vitekta är receptb agt, och behandling ska sättas in av läkare med erfarenhet av att behandla hivinfektioner. Vitekta finns som tabletter (85 och 150 mg), och den rekommenderade dosen är en tablett om dag n, med föda. Den valda dosen av Vitekta beror på vilka andra läkemedel det ges

finns i bipacksedeln.

Hur verkar Vitekta?

Den aktiva substansen i Vitekta, elvitegravir, är en typ av antiviralt medel som kallas integrashämmare. Den blockerar ett enzym som kallas integras, som medverkar i ett steg i

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

hivreproduktionen. När enzymet är blockerat kan inte viruset föröka sig normalt, vilket saktar ner infektionsspridningen.

Vitekta botar inte HIV-1-infektion eller aids, men det kan fördröja skadan på immunsystemet och utvecklingen av infektioner och sjukdomar som är förknippade med aids.

Vitekta har undersökts i en huvudstudie på 712 patienter med HIV-1 som inte tidigare behandlats med en integrashämmare. Huvudmåttet på effekt baserades på minskningen av hivhalterna i blodet (virusbelastning). Patienter som uppnådde en virusbelastning på högst 50 kopior/ml efter 48 veckors behandling ansågs ha svarat på behandling.

I denna studie var Vitekta minst lika effektivt som raltegravir (en annan integrashämma e) när det togs i kombination med andra hivläkemedel. Efter 48 veckor svarade omkring 59 procent av patienterna som behandlats med Vitekta (207 av 351) på behandling, jämfört med omkring 58 procent

Vilken nytta med Vitekta har visats i studierna? försäljning

av patienterna som behandlats med raltegravir (203 av 351).

Varför godkänns Vitekta?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fa att nyttan med Vitekta är större än riskerna och

En riskhanteringsp an har tagits fram för att se till att Vitekta används så säkert som möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Vitekta. Där ang s också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

M r information om Vitekta

Den 13 november 2013 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Vitekta som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Vitekta finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 11-2013.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjälp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Listade receptbelagda läkemedel